รับรู้แต่ไม่ยึดติด ไม่ว่าอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบ

รับรู้แต่ไม่ยึดติด ไม่ว่าอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบ หลวงพ่อชา สุภทฺโท กล่าวว่า “ความทุกข์ก็เหมือนกับหัวงู ไปจับมัน มันก็กัด ความสุขเปรียบเหมือนกับหางงู จับหางงูก็ใช่ว่าจะปลอดภัย เพราะถ้าวางไม่ทันมันก็แว้งกัด” เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดรวมๆ ว่า อารมณ์ทั้งหลายเหมือนกับงูพิษ ไม่เกี่ยวข้องกับมันเป็นดี คือปล่อยให้มันเลื้อยตามธรรมชาติของมัน เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง คนฉลาดเมื่อเจอสิ่งชอบใจก็ปล่อย ไม่ชอบใจก็ปล่อย ไม่จับฉวยหรือยึดเอาไว้ ในขณะที่พระไพศาล วิสาโล ให้คำแนะนำเรื่องของอารมณ์ในทางบวกและทางลบเอาไว้ว่า อย่าคิดว่าอารมณ์ที่เป็นลบเท่านั้นที่เป็นเสมือนงูพิษ อารมณ์ที่เป็นบวกก็เป็นงูพิษเช่นกัน ถ้ายึดติดก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ลบหรืออารมณ์บวกล้วนเป็นทุกข์ คือทุกข์ในไตรลักษณ์ มีความกดดันความบีบคั้นในตัว ไม่สามารถคงอยู่ในสภาวะเดิมได้ และต้องเสื่อมสลายไปในที่สุด ถ้าเรายึดติดหรือหมายมั่นครอบครองอารมณ์ที่เป็นบวก เราก็จะทุกข์ใจเช่นกันเพียงแต่อาจจะทุกข์ช้ากว่าอารมณ์ที่เป็นลบ ท่านเว่ยหลาง ปรมาจารย์ที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งของพุทธศาสนาในประเทศจีน บรรลุธรรมเมื่อได้ฟังการสอนถึงวิธีพ้นทุกข์ ด้วยข้อความที่ว่า “พึงทำจิตมิให้ยึดมั่นในทุกสิ่ง” เป็นหลักเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระนันทิยะ มีคนถามพระนันทิยะว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรท่าน พระนันทิยะตอบว่า “พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปล่อยให้วางทั้งข้างหน้า ข้างหลัง และท่ามกลาง มิให้ติดอยู่ในอารมณ์อันเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน อารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจอันใดเกิดขึ้น จงปล่อยวางให้เป็นกองๆ ไว้ ณ ที่นั้น อย่างนำมาเก็บไว้แบกไว้” ไม่ใช่แค่คำตำหนิเพียงอย่างเดียว […]

“กรวดน้ำ” หนทางแห่งกุศล …ไม่มีประมาณ

แม้คนตายจะตายไปแล้ว แต่การทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ เป็นคุณธรรมของคนที่ยังอยู่ ส่วนผู้รับจะได้รับหรือไม่นั้น ตามหลักพุทธศาสนาท่านไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับคนที่อยู่ได้ทำบุญ แล้วมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

กลับตัวเป็นคนดีไม่มีคำว่าสาย

จากคอลัมน์ True Story ในนิตยสารซีเคร็ต เราได้อ่านเรื่องเล่าของผู้อ่านจากทางบ้านมากมาย เรื่องราวที่คนๆ หนึ่งอยากแบ่งปันบทเรียนชีวิตให้กับผู้อ่านท่านอื่นๆ และเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับคนที่กำลังก้าวไปสู่สภาวะหรือสถานการณ์คล้ายคลึงกัน

กฎแห่งกรรม เรื่องเล่าจากหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ตามปกติเราจะถือกันมาก เรื่องของวัดของสงฆ์ ใครจะมาเกี่ยวข้องกับของสงฆ์ จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเกรงกลัวว่าจะถึงความย่อยยับได้ แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ดังเรื่องเล่าเรื่องเปรตลุงมา ที่หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เล่าว่า…

True Story : กว่าฉันจะสอบผ่านวิชา “ ทุกขัง ”

หากเทียบกับบรรดาเพื่อนๆ รุ่นเดียวกัน ฉันน่าจะเป็น “ผู้ใหญ่” เร็วกว่าใคร เพราะมีโอกาสได้ทำงานเก็บประสบการณ์ตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ว่าจะถ่ายละคร ถ่ายโฆษณา เป็นพริตตี้ พิธีกร แม้กระทั่งเป็นผู้ประกาศข่าว แต่ละงานได้ค่าตอบแทนสูง มีหน้ามีตา มีคนมาห้อมล้อมเอาใจ ง่ายต่อการหลงระเริงเป็นที่สุด…

ลดความตระหนี่ด้วยการ ให้ทาน

การให้ทานจะมีอานิสงส์สูง เมื่อมีเจตนาหรือใจที่เป็นกุศลครบทั้ง 3 กาล คือก่อนให้ มีความตั้งใจดี ตั้งใจทำ ขณะให้ มีความปรารถนาดี ดีใจที่ได้ให้ และเมื่อให้แล้วเกิดความภูมิใจในทานที่ให้ไปว่ามีประโยชน์ต่อผู้รับ เป็นสุขเมื่อนึกถึงความสุขของคนที่ได้รับ

สุข สงบภายใน บทความธรรมะดีๆ จาก พระไพศาล วิสาโล

ความสุขจากสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นผัสสะทำให้ชีวิตต้องดิ้นรนแสวงหาไม่มีหยุด พอได้มาแล้วก็พอใจเพียงชั่วคราว ไม่นานก็อยากได้อีก และอยากได้มากขึ้นกว่าเดิมจึงต้องดิ้นรนแสวงหามาอีก เศรษฐีพันล้านจึงไม่เคยพอใจกับเงินที่มี ทั้งๆ ที่ใช้ทั้งชาติก็ไม่มีวันหมด

ธรรมะที่เป็นสุข และถูกต้อง เป็นอย่างไร โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะ แปลว่าหน้าที่ แต่เรามักจะแปลกันว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หน้าที่คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ดับทั้งอย่างความทุกข์ของชาวบ้านคือเรื่องมีกินมีใช้ไม่ยากจน สะดวกสบาย และยังจะดับทุกข์ที่สูงขึ้นไปในทางจิตใจ

ปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ เกิดปัญญา

คำสอนของพระพุทธองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์มีจุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งหมด คือ เพื่อความดับทุกข์ ถ้าคนคนหนึ่งบอกว่าศึกษาและปฏิบัติธรรมมานานหลายสิบปี และยังคงปฏิบัติอยู่ทุกวันอย่างเคร่งครัดไม่เคยขาด แต่ยังดูถูกคนยังมีปัญหากับลูกกับผัวอยู่แทบทุกวัน คนคนนั้นสมควรต้องกลับมานั่งทบทวนดูแล้วว่า…การปฏิบัติธรรมที่ผ่านมานั้นผิดพลาดที่ตรงไหน

ช่วยคนที่ตกทุกข์ เพราะ กรรมเก่า เป็นการแทรกแซงกฎแห่งกรรมหรือไม่

เมื่อเจอคนที่กำลังตกทุกข์ ซึ่งอาจเป็นเพราะกรรมเก่าหรืออาจเป็นผลกรรมในปัจจุบันของเขา แล้วเราช่วยให้เขาพ้นทุกข์ ถือเป็นการสร้างกุศลหรือเป็นการแทรกแซงกฎแห่งกรรมคะ แล้วกรณีใดจึงจะเรียกว่าแทรกแซงกฎแห่งกรรม

เรื่องจริงจากพี่ชาย… “ใคร?! ทำร้ายน้องผม !”

ครอบครัวของผมมีกันอยู่ 4 คนครับ พ่อ แม่ ผม และน้องสาวอีก 1 คน ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ มีพัฒนาการทางสมองช้ากว่าเด็กทั่วไป 4 - 5 ปี พ่อของผมเป็นแค่ครูน้อยในโรงเรียนประชาบาล ส่วนแม่ก็รับจ้างซักรีด ครอบครัวเราจึงมีฐานะแค่พออยู่พอกิน จะว่าไปแล้วครอบครัวเราคงมีฐานะดีกว่านี้

เหมือนเกิดใหม่อีกครั้ง : ชีวิตจริงของคนเกเรที่ล้มซ้ำๆ แต่ยังมีวัน “เกิดใหม่”

ผมเกิดในครอบครัวแตกแยก พ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่ผมยังเด็กมาก พ่อมีฐานะมั่นคงกว่าแม่ จึงรับพี่สาวและผมซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องไปเลี้ยงดูที่หัวหิน ส่วนพี่ชายอยู่กับแม่ที่กรุงเทพฯ ต่อมาไม่นานพ่อก็มีภรรยาใหม่ เธอไม่สบายใจนักที่ต้องอยู่ร่วมบ้านกับลูกเลี้ยง พ่อจึงตัดปัญหาด้วยการพาผมและพี่สาวไปอยู่โรงเรียนประจำ ทั้ง ๆ ที่บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่กี่ร้อยเมตร

ก้าวที่พลาด บทเรียนครั้งใหญ่ของเด็กชายในสถานพินิจ

ครอบครัวของผมมีฐานะปานกลาง พ่อกับแม่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ผมมีพี่น้องทั้งหมด 5 คน ผมเป็นคนที่ 4 มีพี่ชาย 3 คน และน้องสาว 1 คน เราเป็นครอบครัวที่อบอุ่น พ่อแม่ไม่ค่อยดุว่าอะไรมากนัก แต่จะให้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยท่านจะคอยชี้แนะอยู่เสมอ

ในวันที่ ทุ่งกุลาไม่ร้องไห้ | เรื่องจริงของชายหนุ่มผู้จุดประกายความหวังให้พี่น้องชาวนา

ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งกินพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคอีสาน เคยเป็นภาพสัญลักษณ์ของความแห้งแล้ง ยากจน แต่วันนี้ทุ่งกุลาร้องไห้คือพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีรสชาติอร่อย หวาน หอม นุ่มลิ้น ไม่มีที่ใดเหมือน

เด็กดาวน์ซินโดรม ผู้สร้างแรงบันดาลใจ…คอลลิน คลาร์ค นักล่าฝัน หัวใจกำยำ

ในการแข่งขันเพาะกาย ทุกสายตาจับจ้องไปยัง คอลลิน คลาร์ค (Collin Clarke) ผู้เข้าแข่งขันตัวเล็กที่สุดบนเวที เมื่อโชว์เริ่มต้นขึ้น เสียงปรบมือก็ดังสนั่น

อานิสงส์ของการบวช – สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการบวชไว้  สรุปได้ดังนี้…1. ได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน เมื่อเราเข้ามาบวช เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตัวเอง โดยการเล่าเรียน จดจำ รู้ เข้าใจและประพฤติปฏิบัติ

อายุไม่สำคัญถ้ากล้าเดินตามความฝัน – เมธาวี อ่างทอง ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ Black Sugar

อายุไม่สำคัญ เมื่อเมธาวี อ่างทอง ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ Black Sugar พาคอลเลคชั่นเสื้อผ้าสุดเปรี้ยวของตัวเองไปอวดโฉมบนรันเวย์ ตอนอายุ 59 ปี

ความสุขที่แท้จริงตามหลัก ท่านพุทธทาส

ความสุขที่แท้จริง หมายถึงความสุขที่ไม่หลอกลวง ความสุขที่หลอกลวงเป็นของกิเลสของความโง่ ถ้ามีความโง่ก็ต้องไปหลงเอาของที่ไม่ใช่ความสุขมาเป็นความสุขเสมอ เขาเรียกกันมาแต่โบราณว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว มีอยู่เป็นอันมาก

keyboard_arrow_up