ถอดรหัสจักรวาล พระปรางค์วัดอรุณ ราชวราราม

ถอดรหัสจักรวาล พระปรางค์วัดอรุณ ราชวราราม หลังจากท่องงานสมโภชพระอารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปแล้ว แอดก็ข้ามลำน้ำเจ้าพระยาจากฝั่งท่าเตียนที่ยักษ์ตีกัน มาฝั่งธนบุรีเพื่อเยี่ยมชมความงดงามของ พระปรางค์วัดอรุณ  ในยามค่ำ งดงามไม่แพ้ตอนกลางวันเลยค่ะ วัดอรุณราชวราราม วัดสำคัญสมัยกรุงธนบุรี แต่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่า “วัดมะกอกนอก” ต่อมาพระเจ้าตากสินมหาราชกำลังเสด็จไปเมืองเพชรบุรีแล้วมาถึงวัดแห่งนี้ตอนรุ่งเช้า จึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดแจ้ง” บริเวณยังเป็นที่ตั้งของชุมชนหลายเชื้อชาติ เช่น ชุมชนจีน ชุมชนโปรตุเกส และชุมชนมุสลิม จึงปรากฏศาสนสถาน 3 ศาสนาขึ้นในบริเวณนี้     พระมหาธาตุประจำพระนคร หลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา รัชกาลที่ 2 ทรงมีพระราชดำริว่า กรุงรัตนโกสินทร์ยังไม่มีพระมหาธาตุสูงใหญ่สำหรับพระนคร จึงโปรดฯ ให้สร้างเสริมพระปรางค์องค์เก่าแก่ขึ้นในวัดแจ้งที่สูงเพียง 8 วา ให้สูงใหญ่กว่าเดิม และพระราชทานนามวัดแจ้งเป็น “วัดอรุณราชธาราม” แล้วโปรดฯให้กรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ (รัชกาลที่ 3) เป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้าง ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ไม่ทันจะจัดพิธีฉลองพระปรางค์องค์ใหม่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสิ้นพระชนม์เสียก่อน จึงจัดพิธีฉลองพระปรางค์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 พระปรางค์วัดอรุณมีความสำคัญในฐานะพระมหาธาตุแห่งพระนคร ซึ่งต่อเติมพระธาตุให้สูงใหญ่ขึ้นจากพระปรางค์องค์เก่า […]

4 สิ่งที่ชาวออฟฟิศไม่ควรทำ เพื่อให้ทำงานมีศักยภาพมากขึ้น

4 สิ่งที่ชาวออฟฟิศไม่ควรทำ เพื่อให้ทำงานมีศักยภาพมากขึ้น หลายคนแนะนำให้เอาใจเจ้านายจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น  ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ล้าสมัยมาก เพราะปัจจุบันมีเจ้านายหลากหลายรูปแบบ อาจจะไม่ได้เป็นเจ้านายที่ชื่นชอบการยกยอเสียทุกคน ดังนั้นจึงขอนำเสนอ 4 สิ่งที่ชาวออฟฟิศไม่ควรทำ เพื่อให้ทำงานมีศักยภาพมากขึ้น       1. การทำงานตามแนวทางและความชอบของเจ้านายไม่ใช่หนทางสู่ความสำเร็จของการทำงาน จริงอยู่ที่เราต้องทำงานตามคำสั่งของเจ้านาย แต่ถ้าเจ้านายไม่มีความแน่นอนในโครงการฯ หรืองานที่สั่งลงมา ไม่มีระยะเวลาที่แน่ชัด ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เท่ากับว่าคุณต้องทำงานแบบลู่ลมไปเรื่อย ๆ ซึ่งการปรับตัวให้ทำงานตามความชอบของเจ้านายเป็นผลดีที่จะทำให้คุณอยู่ในองค์กรได้ก็จริง แต่ทว่าการทำงานที่ไม่โน้มเอน ตามใจผู้บังคับบัญชาก็เป็นสิ่งจำเป็น เรามีเหตุผลเพียงพอที่จะถามถึงงานที่ไม่ชัดเจน ไม่เช่นนั้นงานจะสะเปะสะปะไร้จุดหมาย     2. การผูกมิตรกับเจ้านาย ไม่ใช่การเมืองที่ฉลาดเลย มิตรภาพในออฟฟิศเป็นเรื่องของมายาใคร ๆ ก็ทราบกันดี แต่ใช่ว่ามิตรภาพที่ดีจะหาไม่ได้เลยจากออฟฟิศ ด้วยความเป็นมายานี่เอง จึงควรใส่ใจกับการสร้างผลงานมากกว่าบุคคล การผูกมิตรกับเจ้านายในฐานะกัลยาณมิตรหรือเป็นเพื่อนที่สามารถรับฟัง หรือให้คำปรึกษาเรื่องส่วนตัวนั้นเป็นได้ยาก ถึงจะเป็นไปได้ แต่ด้วยสถานะของความเป็นเจ้านายที่สูงกว่า หรือบางครั้งเกิดความตึงเครียดขึ้นทั้งสองฝ่ายในการทำงาน มิตรภาพที่มีมาที่แสนเปรอะบางอาจพังทลายลง แล้วควรทำอย่างไรล่ะให้มิตรภาพระหว่างลูกน้องกับเจ้านายเดินไปได้ด้วยดี มันก็พอมีคือต้องเอาเรื่องส่วนตัวแบบฉันเพื่อนออกไป  แล้วเปลี่ยนเอาเรื่องงานมาคุยแทน นอกจากการปรึกษาหารือเรื่องงานจะทำให้เจ้านายเห็นว่าคุณใส่ใจงานมากน้อยแค่ไหนแล้ว ยังทำให้การทำงานของคุณคืบหน้า ส่งผลต่อองค์กรให้ขับเคลื่อนไปได้อีกด้วย     3. การหนีปัญหาไม่ใช่ทางออกที่ควรหลีกเลี่ยง […]

อานิสงส์แห่งทาน อันเกิดจากสัปปุริสทาน

อานิสงส์แห่งทาน อันเกิดจากสัปปุริสทาน พระพุทธเจ้าตรัสถึง อานิสงส์แห่งทาน อันเกิดจากสัปปุริสทาน หรือผลแห่งการทำทานของคนดีไว้ในสัปปุริสทานสูตร  ว่า สุปปุริสทานมี 5 ประการ ประกอบด้วย 1. การให้ทานด้วยศรัทธา 2. การให้ทานด้วยความเคารพ 3. การให้ทานในขณะเวลาที่สมควร 4. ผู้ให้ทานมีจิตอนุเคราะห์ และ 5. การให้ทานโดยไม่สร้างความลำบากแก่ตนเองและผู้อื่น การให้ทานด้วยศรัทธา ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก มีรูปร่างงดงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณดี การให้ทานด้วยความเคารพ ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ที่บุตร ภรรยา และบริวารเชื่อฟังคำสั่งสอนด้วยความตั้งใจ การให้ทานในขณะเวลาที่สมควร ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาตามสมควร ผู้ให้ทานมีจิตอนุเคราะห์ ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ที่มีจิตน้อมไปในกามคุณ 5 สูงยิ่งขึ้น การให้ทานโดยไม่สร้างความลำบากแก่ตนเองและผู้อื่น ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ไม่ได้รับภัยจากไฟ น้ำ […]

ยุติ วงจรปฏิจจสมุปบาท เพื่อตัดภพให้สิ้นชาติ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ยุติ วงจรปฏิจจสมุปบาท เพื่อตัดภพให้สิ้นชาติ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ หากต้องการสิ้นสังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิด ต้องเข้าใจในปฏิจจสมุปบาท แต่เข้าใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องทำลาย วงจรปฏิจจสมุปบาท ด้วย เพื่อให้กระจ่างในเรื่องนี้ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญตอบปัญหาธรรมที่มีผู้สนใจส่งเข้ามาในหัวข้อปฏิจจสมุปบาท เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติ และเข้าใจในหลักธรรมนี้มากขึ้น   ปฏิจจสมุปบาทและอิทัปปัจจยตาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ตามจริงแล้วเป็นหลักธรรมเดียวกัน ท่านเรียกว่า “อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท” เป็นกระบวนการของธรรมที่ส่งต่อกันเป็นลูกโซ่ หรือเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งต่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ แต่เพราะเป็นหลักธรรมชื่อยาวเรียกยาก จึงนิยมแยกเรียกเป็นอิทัปปัจจยตาบ้าง ปฏิจจสมุปบาทบ้าง   ทำอย่างไรไม่ให้เกิดการยึดติด (อุปาทาน) การยึดติด หรือที่ท่านเรียกว่า “อุปาทาน” เกิดขึ้นจากตัณหา มันเป็นกระบวนการสืบทอด อุปาทานไม่สามารถเกิดขึ้นมาเองได้  ซึ่งในวงจรของปฏิจจสมุปบาทอธิบายไว้ชัดเจนว่า อุปาทานมาจากตัณหา ตัณหาก็มาจากเวทนา เวทนาก็มาจากผัสสะ ทีนี้ผัสสะหรือการกระทบ เมื่อผัสสะเกิดขาดสติ กิเลสก็มาจึงเกิดเป็นเวทนา หรือความรู้สึก มีความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ จึงเกิดตัณหาตามมา ไม่ต่างจากวงจรชีวิตของหนอน ที่จะกลายเป็นผีเสื้อในวันข้างหน้า จากตัณหาก็เป็นอุปาทาน ทำอย่างไรไม่ให้เกิดอุปาทาน มีวิธีเดียวคือการมีสติในขณะเกิดผัสสะ เช่น เห็นก็รู้ว่าเห็น […]

สิ้นแล้ว สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)

สิ้นแล้ว สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วงการสงฆ์สูญเสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปอีกหนึ่งรูป     ไทยรัฐรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย. พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานกรรมการวัดสัมพันธวงศาราม กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการ มส. มรณภาพลงอย่างสงบด้วยความชราภาพที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สิริรวมอายุ 100 ปี 81 พรรษา ส่วนกำหนดการต่างๆ จะมีการประชุมกับทางพระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม และคณะกรรมการวัดสัมพันธวงศาราม เบื้องต้นคาดว่าจะมีพิธีสรงน้ำในวันที่ 12 พ.ย. หรือวันที่ 13 พ.ย.นี้     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ลำดับที่ 7 […]

บุญทันตาเห็น เรื่องเล่าบุญติดจรวดครั้งสมัยพุทธกาล

บุญทันตาเห็น เรื่องเล่าบุญติดจรวดครั้งสมัยพุทธกาล คิดว่าคงคุ้นเคยกับคำว่า “กรรมติดจรวด” กันมามากแล้ว เป็นคำฮิตในยุคปัจจุบันมาก แต่ยังไม่เคยได้ยินคำว่า “บุญติดจรวด” บ้างเลย บุญให้ผลช้าหรืออย่างไร แต่หากท้าวความไปในสมัยพุทธกาลเรื่องบุญติดจรวด หรือ บุญทันตาเห็น มีอยู่จริง ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาปรากฏเรื่องของบุคคลที่ทำบุญแล้ว บุญส่งผลทันตาเห็นได้อย่างเหลือเชื่อ   นายสุมนมาลาการ เป็นผู้เก็บดอกไม้ของพระเจ้าพิมพิสาร มีหน้าที่เก็บดอกไม้ถวายพระเจ้าพิมพิสารในวังทุกวัน วันหนึ่งนายสุมนมาลาการได้พบกับพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตพร้อมด้วยพระสาวก เขาบังเกิดจิตเลื่อมใส จึงตัดสินใจถวายดอกมะลิที่กำลังนำไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแด่พระพุทธเจ้า แม้จะทราบดีว่าเป็นการทำความผิดต่อพระเจ้าแผ่นดินก็ตาม แต่ยินดีสละชีวิตเพื่อได้สร้างบุญกับพระพุทธเจ้า ดอกมะลิจำนวน 8 กำ 8 ทะนานที่นายสมุนมาลาการถวายนั้น กลายเป็นตาข่ายล้อมพระพุทธเจ้าไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบดังนั้น ก็ทรงเลื่อมใสในการทำบุญของนายสุมนมาลาการ ได้พระราชทานทรัพย์สมบัติมากมายแก่นายสุมนมาลาการ พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า นายสุมนมาลาการยอมสละชีวิตเพื่อได้สร้างบุญกับเรา ด้วยการบูชาเราด้วยดอกมะลิเหล่านี้ หลังจากสิ้นบุญไปแล้วจะเกิดเฉพาะโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ จากนั้นก็จะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า   พระนางมัลลิกาเทวี เดิมพระนางมัลลิกาเทวีเป็นธิดาของช่างดอกไม้ในกรุงสาวัตถี ได้นำขนมถั่วไปถวายพระพุทธเจ้า โดยจัดตกแต่งอย่างสวยงามในตระกร้า พอใส่ขนมถั่วลงในบาตรของพระพุทธเจ้าบังเกิดความปีติ แล้วระลึกพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิ (พุทธานุสติ) จากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่า “กุมารีคนนี้จะได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลในวันนี้ เพราะผลแห่งบุญที่นางถวายขนมถั่ว” ในวันนั้นเองขณะที่กุมารีกำลังเก็บดอกไม้พร้อมกับร้องเพลงไปด้วย พระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่งทรงเหนื่อยล้าจากการรบกับพระเจ้าอชาตศัตรูมาทางนี้พอดี ได้ยินเสียงของกุมารีก็เกิดจิตปฏิพัทธ์ขึ้น เมื่อพระราชาทรงทราบว่ากุมารีนางนี้ยังไม่มีสามี จึงนำนางขึ้นหลังม้าแล้ว […]

กำเนิดมนุษย์ เรื่องน่าคิดจากพระไตรปิฎก

กำเนิดมนุษย์ เรื่องน่าคิดจากพระไตรปิฎก มีหลายทฤษฎีที่กล่าวถึงการ กำเนิดมนุษย์ วิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบนี้ ศาสนาซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ที่เก่าแก่ก่อนวิทยาศาสตร์ ก็พยายามตอบคำถามนี้ โดยการยกให้พลังอำนาจวิเศษที่เรียกว่า “พระเจ้า” “พระเป็นเจ้า” หรือ “เทพ” เป็นผู้สร้างมนุษย์ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างมนุษย์ แต่พระพุทธเจ้าตรัสการกำเนิดมนุษย์ไว้ในพระสูตรที่มีชื่อว่า “อัญคัญญสูตร” โดยยกมาพอสังเขปว่า ครั้งเมื่อโลกพินาศไปแล้ว พรหมชั้นอาภัสสรพรหม พรหมเหล่านี้ไม่มีเพศ กิน (ความรู้สึก) ปีติเป็นอาหาร มีรัศมีแผ่ซ่านทั่วกาย เดินทางด้วยการเหาะไปในอากาศ มีวิมานที่งดงาม แล้วโลกก็สงบลงหลังจากการพินาศครั้งใหญ่กลายเป็นผืนน้ำ ตอนนั้นไร้ซึ่งกาลเวลา ไม่มีกลางวัน กลางคืน ไม่มีวัน ไม่มีเดือน และปี ไม่มีฤดูกาล เพราะถูกบดบังด้วยรัศมีของพรหมเหล่านี้ ต่อมาเกิดง้วนดินล่องลอยอยู่เหนือผิวน้ำ เป็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนนมสดที่ถูกเคี่ยวให้งวด พอเย็นลงก็จับเป็นปึกแผ่น สีคล้ายเนยข้นอย่างดี ส่งกลิ่นหอมไปทั่ว พรหมองค์หนึ่งได้กลิ่นหอมของง้วนดินก็ชักชวนพรหมองค์อื่นเหาะลงมาจากวิมาน แล้วลิ้มรสง้วนดินซึ่งมีรสชาติคล้ายน้ำผึ้ง พรหมทั้งหลายเกิดความอยาก (โลภะ) ขึ้นมา จึงกินง้วนดินนั้น รัศมีกายของพรหมจึงเสื่อมไป ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เวลากลางวันและกลางคืน ดวงดาวบนท้องฟ้า วันและเวลาจึงเกิดขึ้น พรหมเหล่านั้นเพลิดเพลินกับการกินง้วนดิน เมื่อไม่มีรัศมีแล้ว จึงปรากฎสีผิวกายชัดแจน แล้วพรหมแต่ละองค์ก็มีสีผิวกายแตกต่างกันไป […]

ซีเคร็ตรีวิว งานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ซีเคร็ตรีวิว งานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจัดงานสมโภชพระอาราม 230 ปี ชวนร่วมสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) และพระพุทธรูปต่าง ๆ ภายในวัด มีมหรสพการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมให้ชม ช้อป ชิมร้านค้าอาหารและสินค้าย้อนยุคมากมาย พร้อมกับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมาก     วันนี้แอดมินมาเที่ยวงานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่รู้จักในอีกชื่อคือ “วัดโพธิ์” ค่ะ พอเข้ามาภายในวัดก็จะสะดุดตากับพวงมโหตรหลายสีสัน กับธงหลากสีสัน ชวนให้บรรยากาศดูรื่นเริงมากเลยค่ะ     บรรยากาศคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พวกเขาก็ตื่นเต้นกับบรรยากาศแบบนี้อยู่นะคะ     งานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นงานที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้าในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยมีกำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-22.00 น     กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน […]

พระสงฆ์จากพัทลุง 6 รูปมุ่ง เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่อินเดีย-เนปาล  

พระสงฆ์จากพัทลุง 6 รูปมุ่ง เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่อินเดีย-เนปาล พระสงฆ์ 6 รูป เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่อินเดีย-เนปาล โดยเริ่มเดินทางจากจังหวัดพัทลุงไปจังหวัดเชียงราย ภายใน 5 เดือน โดยไม่รับปัจจัยจากญาติโยม รับเพียงอาหารและน้ำเท่าที่จำเป็น     ข่าวสด และ Newtv นำเสนอข่าวว่า พระใบฏีกาสมโชค ปุญญผโล เจ้าอาวาสวัดปลักปอม และพระทรงเกียรติ กิตติญาโน จากสำนักปฎิบัติธรรมถ้ำแก้วเขาหัวช้าง จังหวัดพัทลุง พร้อมพระลูกวัดอีก 4 รูป ออกเดินทางโดยมีเป้าหมายคือประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อไปปฏิบัติธรรมในสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและเนปาล โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 เดือน พระใบฏีกาสมโชค ปุญญผโล หัวหน้าคณะพระสงฆ์ที่เดินทางไปอินเดีย-เนปาล เผยว่า สาเหตุที่ต้องไปปฏิบัติธรรมต่างแดนในครั้งนี้ เพราะทั้งสองประเทศเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนา จึงอยากไปปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนั้นสักครั้งในชีวิต     ตอนแรกคณะพระสงฆ์ตั้งใจเดินเท้าจากจังหวัดพัทลุงไปจังหวัดเชียงราย เพื่อผ่านไปยังประเทศเมียนมาจนถึงประเทศเนปาล แต่กลัวเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง จึงเปลี่ยนมาเดินเท้าไปจังหวัดเชียงรายแล้วนั่งเครื่องบินไปประเทศเนปาลเพื่อเดินเท้าต่อไปยังประเทศอินเดีย     ทั้งนี้ยืนยันว่า จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5 เดือน โดยคาดการณ์ว่าจะเดินทางจากจังหวัดพัทลุงไปถึงกรุงเทพฯโดยใช้ระยะเวลาประมาณ […]

เส้นทางชีวิตกว่าจะมาเป็น อิงค์ The Voice China

เส้นทางชีวิตกว่าจะมาเป็น อิงค์ The Voice China บางครั้งเส้นทางชีวิตก่อนที่จะประสบความสำเร็จก็ไม่ได้สวยงามกันทุกคน อิงค์ – วนัฏษญา วิเศษกุล หรือ อิงค์ The Voice China เด็กไทยคนหนึ่งที่รักในการร้องเพลงของเติ้ง ลี่จวินเป็นชีวิตจิตใจ ประกวดร้องเพลงในรายการ The Voice China จนเธอกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในชั่วข้ามคืน เธอร้องเพลงได้เหมือนเติ้ง ลี่จวิน จนใคร ๆ เชื่อว่าเธอคือเติ้ง ลี่จวินกลับชาติมาเกิด กว่าอิงค์จะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ เธอต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างบนเส้นทางชีวิตก่อนที่จะมาเป็น The Voice China     พรสวรรค์ที่มาจากการชอบฟังเพลง คุณพ่อคุณแม่เป็นคนชอบฟังเพลงจึงทำให้อิงค์ฟังเพลงมาตั้งแต่เด็ก พอได้ยินเพลงบ่อย ๆ เข้าก็รู้สึกชอบ อิงค์ร้องเพลงครั้งแรกตอนอายุ 3 ขวบ แล้วขึ้นประกวดร้องเพลงครั้งแรกตอนอายุ 5 ขวบ ถึงแม้พรสวรรค์ในการร้องเพลงของอิงค์มาจากการฟังเพลงที่ท่านเปิดทุกวัน แต่ท่านก็ไม่ได้ส่งให้เรียนร้องเพลง เพราะฐานะที่บ้านไม่ดี แต่ท่านจะซื้อซีดีเพลงของนักร้องที่เราชอบมาให้เราฟัง แล้วเราร้องตาม อิงค์มาหลงใหลเพลงของเติ้ง ลี่จวินตอนอายุ 7 ขวบ […]

ทำบุญง่าย ๆ เพียงแค่คลิก “ปันบุญ” by TMB

ทำบุญง่าย ๆ เพียงแค่คลิก ” ปันบุญ ” by TMB การทำบุญ หรือแบ่ง ปันบุญ จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป หนุ่ม-สาวยุคใหม่ที่อยู่กับโซเซียลห่างไกลวัด ตื่นสาย ไม่มีเวลาว่างไปทำบุญที่วัด เพียงคลิก ปันบุญเว็บไซค์ที่จัดทำโดยมูลนิธิ TMB (ธนาคารทหารไทย)   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา Tmbbank เสนอข่าวว่า นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี จัดงาน “ปันบุญby TMB The Exhibition” เพื่อเปิดตัวเว็บไซต์ปันบุญ www.punboon.org ศูนย์รวมมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลหรือโครงการเพื่อสังคมทั่วประเทศ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ยุคสังคมไร้เงินสด บริจาคได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกสบาย ง่ายทุกการบริจาคผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมี สรวิชญ์ สุบุญ, พชร จิราธิวัฒน์ และเอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ร่วมงาน ณ เซ็นทรัล คอร์ท […]

อานิสงส์แห่งการบูชาต้นโพธิ์ ด้วยจิตศรัทธา

อานิสงส์แห่งการบูชาต้นโพธิ์ ด้วยจิตศรัทธา อานิสงส์แห่งการบูชาต้นโพธิ์ – โพธิ์ หรือ โพธิพฤกษ์ หมายถึง ต้นโพธิ์ หรือ ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับ ณ ภายใต้ร่มเงาในคราวตรัสรู้ ต้นโพธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความแตกต่างไปตามพุทธสมัย เช่น ต้นโพธิ์ประจำพระกัสสปพุทธเจ้า คือ ต้นไทร ต้นโพธิ์ประจำพระโกนาคมนพุทธเจ้า คือ ต้นมะเดื่อ ต้นโพธิ์ประจำพระกกุสันธพุทธเจ้า คือ ต้นซึก ต้นโพธิ์ประจำพระสมณโคดมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน) คือ ต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือ ต้นโพธิ์ที่เราเห็นปลูกตามวัดและพุทธสถาน เช่น ต้นโพธิ์ที่พุทธคยา การบูชาเพื่อระลึกถึงพุทธคุณ นอกจากการบูชาสถูปหรือเจดีย์แล้ว คือการบูชาต้นโพธิ์ การบูชาต้นโพธิ์เป็นการสั่งสมอินทรีย์ด้าน ศรัทธา ที่ช่วยให้เราบรรลุธรรมได้ ดังตัวอย่างที่จะยกมาจากคัมภีร์ดังนี้ อดีตชาติของพระปัญจทีปทายิกาเถรี เกิดเป็นชาวกรุงหังสาวดี เดินไปพบต้นโพธิ์แล้วเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้า จึงกราบไหว้ต้นโพธิ์นั้น แล้วนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน หลังจากนั้นก็บูชาด้วยประทีป 5 ดวงตลอดคืน ผลบุญที่บูชาต้นโพธิ์ส่งผลให้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีวิมานที่ประดับด้วยดวงประทีปนับไม่ถ้วน และได้เป็นถึงพระอัครมเหสีของพระอินทร์ 80 […]

ความสงบ ทั้งกายและใจ ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข

ความสงบ ทั้งกายและใจ ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เหตุผลที่หลายคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดก็คือ ความสงบ ความปราศจากเสียงอึกทึกครึกโครมที่พบเจอเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ความวุ่นวายจากผู้คนรอบตัว หรือแม้กระทั่งความเร่งรีบที่ต้องเบียดเสียดแย่งขึ้นรถขนส่งสาธารณะทั้งเช้าและเย็น     ความไม่สงบที่ใจ เป็นปัญหามากกว่าความอึกทึก ความไม่สงบที่ใจเป็นปัญหาของผู้คนมากกว่าความอึกทึก ความวุ่นวาย จริงอยู่ โลกภายนอกมีความอึกทึก มีความ วุ่นวายเยอะ เดี๋ยวนี้จะหาที่ที่ไม่มีเสียงอึกทึก ไม่มีเสียงรบกวน นี่ยาก โดยเฉพาะในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ ๆ แม้จะหลบ เข้ามาอยู่ในบ้าน ก็ยังมีเสียงดังจากเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหน ก็ยากที่จะไม่ได้ยินเสียงริงโทนของโทรศัพท์ แม้แต่ในชนบท เวลาเราไปเมืองนอก ยุโรป อเมริกา หรือญี่ปุ่น เราจะสังเกตว่ามีความสงบมาก เสียงรบกวนมีน้อย ยิ่ง กลางคืนแล้วยิ่งสงบ แต่ผู้คนในประเทศเหล่านั้นก็ยังหาความ สงบใจไม่ได้ หลายคนถึงกับข้ามน้ำข้ามทะเลมาเมืองไทย เขามาทำไม มาเพื่อหาความสงบใจ แต่สังเกตได้ว่าเมืองไทย โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ หรือแม้แต่ในหมู่บ้านจะมีเสียงดังมาก ยิ่งกรุงเทพฯ ด้วยแล้ว ไม่ว่าที่ไหน ๆ […]

ใดๆ ในโลกล้วน ไม่จีรังยั่งยืน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

ใดๆ ในโลกล้วน ไม่จีรังยั่งยืน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เราต่างรู้ว่าชีวิตคนเรา ไม่จีรังยั่งยืน มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง หรือชื่อเสียง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ไม่มีสักอย่างที่ยังคงอยู่ตลอดไป แม้ตัวได้ลาจากโลกนี้ไปแล้ว ถึงจะเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกก็ตาม คนอาจจะพูดถึงในช่วงแรกๆ แต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็จะเลือนหายไปช้าๆ เราควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเตรียมรับมือกับความไม่จีรังยั่งยืน     อย่าทำใจ มักมีคำกล่าวว่า “ให้ทำใจ” เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของใครผู้ใดผู้หนึ่ง คนไทยเราจะใช้คำนี้บ่อยมากหรืออาจเป็นมาตรฐานเลยก็ว่าได้ แท้จริงแล้วใจนี่ทำไม่ได้นะ ใจนี่ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เข้าไปกระทำนะ และในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้มาฝึก “ทำใจ” แต่มาศึกษาเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของใจ เข้าใจความเป็นจริงของจิตใจ เมื่อเข้าใจ “ใจ” แล้ว แจ่มแจ้งในใจแล้ว ก็จะไม่ทุกข์ใจอีกต่อไป และแน่นอนว่า ถ้าจะให้เข้าใจ “ใจ” ก็จะต้องไม่ไป “ทำใจ” ไม่เข้าไปทำอะไรกับใจ เพราะทำใจมาตลอดหรือเปล่าจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจ “ใจ” ได้ก็เลยต้องทุกข์ใจ เป็นทุกข์ใจมานานแล ดังนั้นคำสอนใดที่สอนให้ “ทำใจ” สอนให้เข้าไปกระทำใจ จึงยังถือว่าเป็นการสอนที่ยังไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ […]

เจริญสติดีอย่างไร ทำไมเราต้องฝึกเจริญสติ

เจริญสติดีอย่างไร ทำไมเราต้องฝึกเจริญสติ ทำไมเราต้องฝึกเจริญสติ การเจริญสติทำให้เรารู้สึกตัวมากขึ้น มีสติในการทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรียนหนังสือ ทำงาน ขับรถ ฯลฯ ทำให้เห็นความจริงแท้ของโลกตามความเป็นจริง ไม่ตกอยู่ในความคิดเพ้อฝัน   ทำไมเราจึงต้องเจริญสติ   คนเรามีปัญหาชีวิต ความทุกข์ ความเดือดร้อน ก็เพราะขาดสติ เหตุเพราะขาดสติ ทำให้คิดฟุ้งซ่านและคิดปรุงแต่ง ไหลไปตามอารมณ์ต่าง ๆ นานา   เมื่อจิตใจไหลและปรุงแต่งไปตามอารมณ์ ก็จะเกิดความหลงผิด ความหลงผิดหรืออวิชชานี้เอง เป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างความทุกข์ ความเดือดร้อน และความวุ่นวายต่าง ๆ นานัปการ   เมื่อมีสติก็จะเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอ ตื่นจากความปรุงแต่งนึกคิดในอารมณ์ทั้งหลาย ไม่หลับใหลไปกับความหวง ห่วง มีเยื่อใย อาลัยอาวรณ์ ไม่มีที่สิ้นสุด   หลายคนประสบความสำเร็จในชีวิตก็เพราะ “สติ” เมื่อมีสติก็จะเกิดทั้ง “สมาธิ” และ “ปัญญา” เมื่อมีสติ สมาธิ ปัญญา ก็จะเกิด “ปฏิภาณ” “ไหวพริบ” “วิสัยทัศน์” […]

เด็กไทยคว้าแชมป์โดรนอายุน้อยที่สุดในโลก น้องมิลค์ – วรรรญา วรรณผ่อง

เด็กไทยคว้าแชมป์โดรนอายุน้อยที่สุดในโลก น้องมิลค์ – วรรรญา วรรณผ่อง ซีเคร็ตขอแสดงความยินดีกับ น้องมิลค์ – วรรรญา วรรณผ่อง ด้วยค่ะ ที่คว้าแชมป์เหรียญทองจากการแข่งขัน 1 st FAI WORLD DROMNE RACING CHAMPIONSHIPS 2018 มาได้สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 -4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มีเด็กหญิงไทยคนหนึ่งคว้าเหรีญทองและเงินรางวัล 8,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 250,000 บาท) จากการแข่งขัน 1 st FAI WORLD DROMNE RACING CHAMPIONSHIPS 2018 ที่จัดขึ้นที่เมืองเซิ่นเจิ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพจ Rasat Fai Thailand โพสต์ข้อความและรูปถ่ายว่าสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับด.ญ. วรรรญา วรรณผ่อง แชมป์โดรนที่อายุน้อยที่สุดในโลก. ด้วยวัย […]

โครงการดีจากพี่ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ “ส่งน้องถึงโรงเรียน” หมดปัญหาเรื่องเข้าโรงเรียนสาย

โครงการดีจากพี่ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ “ส่งน้องถึงโรงเรียน” หมดปัญหาเรื่องเข้าโรงเรียนสาย ไทยรัฐนำเสนอว่า เฟสบุ๊คของนิธิธร จินตกานนท์ โพสต์รูปถ่ายและข้อความว่า #พี่ๆตำรวจส่งน้องถึงโรงเรียน เช้านี้พี่ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้น้อง ๆ เด็กนักเรียนตาม “โครงการส่งน้องถึงโรงเรียน” ในพื้นที่โรงเรียนราชวินิตประถม, สาธิตสวนสุนันทา และเซนต์คาเบรียล #ตำรวจจราจรไทยหัวใจบริการ #1197 สายด่วนจราจร #ส่งน้องถึงโรงเรียน #ผู้การปิ่น #ทำดี #ทำทันทีทำดีที่สุด https://www.facebook.com/Nithithorn.Official/posts/503730470129150?__xts__[0]=68.ARCdgvxx4Ca-1TTsMYbhVkMhkEf3Msgy5G6eGEt-YxVK3jT52gXEZ6WpLHOjSO-xwok1Mduo2fHk_XkGWbjEhpa_S7kA1wlqLndpUR36bw3gzP_3d5Kl5qW6aLq-8rCkiHo-4H1PKbLyDxhhfJi7nPcYXrIN2ou5bk65ovDp50uGgPP_HTI2A-HmKsI6J14gauSMFsfopygb3X5jgj0GDV8B&__tn__=-R   สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. นำเสนอว่า พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจจราจร เปิดเผยว่าหลังจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ของสถานศึกษาว่า ทางกองบังคับการตำรวจจราจรได้จัดเตรียมโครงการ “ส่งน้องถึงโรงเรียน” เพื่อช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัดหรือมีรถสะสมทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนได้ทันตามเวลา โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนำรถจักรยานยนตร์ มาเพื่อรับ – ส่ง นักเรียน ไปยังโรงเรียนตามจุดอำนวยความสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 18 จุด ภายในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร […]

พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นนักปราชญ์

พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นนักปราชญ์  พระธัมมทินนาเถรี เดิมเป็นภรรยาของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์มีชื่อว่า “วิสาขเศรษฐี” ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า “พระปทุมุตตรพุทธเจ้า” นางเกิดในตระกูลที่ประกอบอาชีพรับจ้างในกรุงหังสาวดี ถวายขนมแก่พระอัครสาวกที่ออกจากนิโรธสมาบัติ คือ  พระสุชาตเถระ นายจ้างพอใจในการทำทานของนาง จึงจัดพิธีแต่งงานระหว่างนางกับบุตรชายขึ้น วันหนึ่งนางกับแม่สามีไปกราบพระปทุมุตตรพุทธเจ้า นางเห็นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นเอตทัคคะด้านธรรมกถึก นางปรารถนาจะเป็นพระภิกษุณีผู้เป็นเอตทัคคะด้านนี้ พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่านางจะได้เป็นในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้า หลังจากนั้นนางก็เวียนว่ายตายเกิดในสุคติคือโลกมนุษย์และสวรรค์ ต่อมาในสมัยของพระปุสสพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสแก่เธอว่า เธอจงให้หนึ่งส่วน แต่นางกลับทำบุญเป็นสองเท่า ต่อมาสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า เกิดเป็นพระราชธิดา พระองค์ที่ 6 แห่งพระเจ้ากิงกิราช มีพระนามว่า “สุธรรมา” ได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดเลื่อมใสอยากบวชเป็นภิกษุณี แต่พระบิดาไม่อนุญาต นางจึงประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิต พอสิ้นอายุขัยก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์และเทวดา พอถึงสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้า นางเกิดในครอบครัวที่มีตระกูล พอเจริญวัยเป็นสาวก็แต่งงานกับวิสาขเศรษฐี สามีของนางธัมมทินนาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ได้ฟังเทศนาธรรมก็บรรลุเป็นพระอนาคามี พอกลับถึงบ้าน นางธัมมทินนาออกมาต้อนรับอยู่ที่หัวบันได แล้วทุกครั้งวิสาขเศรษฐีจะจับมือภรรยาเพื่อขึ้นบันได แต่ครั้งนี้เศรษฐีกลับไม่สนใจนาง ทำตัวเฉยเมยต่อนางจนผิดปกติ นางจึงตอบสามีว่า “ทำไมท่านจึงเปลี่ยนไปเช่นนี้ ข้าทำอะไรให้ท่านไม่พอใจหรือ” เศรษฐีตอบทันทีว่า “เธอไม่ได้ทำอะไรผิด และข้าขอประการว่านับตั้งแต่วันนี้ไป จะไม่ถูกต้องกายผู้หญิงและไม่สนใจในอาหารเลิศรสอีกต่อไป เพราะตอนนี้ข้าเข้าใจในทุกสรรพสิ่งแล้ว ถ้าเธอพอใจจะอยู่ที่นี้ต่อก็ได้ หรือจะกลับไปอยู่ที่บ้านของเธอก็ได้” นางธัมมทินนาตอบกลับว่า “ข้าแต่ท่านเศรษฐีขอให้ข้าบวชเถิด” […]

keyboard_arrow_up