ตปุสสะและภัลลิกะ อุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนา กับตำนานพระเจดีย์ชเวดากอง

ตปุสสะและภัลลิกะ อุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนา กับตำนานพระเจดีย์ชเวดากอง อุบาสกคู่แรกของพระพุทธศาสนา คือสองพ่อค้าชื่อว่า “ตปุสสะ” และ “ภัลลิกะ” ถวายสัตตุผงและสัตตุก้อนแด่พระพุทธเจ้า     หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว เสวยวิมุตติสุข (ความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้น) ในสัปดาห์ที่ 7 ประทับใต้ร่มไม้เกตุ (ราคายตนะ) ตอนนั้นมีสองพ่อค้าสองพี่น้องชื่อว่า ตปุสสะ และภัลลิกะ เดินทางนำสินค้าบรรทุกเกวียนมาจากเมืองอุกกละชนบทผ่านมายังบริเวณที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ เทวดาองค์หนึ่งเคยเกิดเป็นญาติกับพ่อค้าสองพี่น้อง จึงปรากฏกายขึ้นแล้วบอกให้พ่อค้าทั้งสองนำสัตตุก้อนสัตตุผงไปถวายพระพุทธเจ้า   ถวายอาหารมื้อแรกหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พ่อค้าสองพี่น้องเห็นพระพุทธเจ้าทรงมีอิริยาบถที่สงบ และมีความสง่าน่าเลื่อมใส จึงพากันเข้าไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วถวายสัตตุก้อน (ข้าวตากที่ผสมน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นก้อนๆ) และสัตตุผง (ข้าวคั่วผง, ขนมผง ขนมแห้งที่ไม่บูด เช่น ขนมที่เรียกว่า จันอับและขนมปัง) แด่พระองค์ อาหารที่ตปุสสะและภัลลิกะถวายนั้นเป็นพระกระยาหารมื้อแรกหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า     ท้าวจตุโลกบาลถวายบาตร ขณะนั้นพระพุทธเจ้าไมีมีบาตรที่จะรับอาหารจากพ่อค้าสองพี่น้อง ท้าวจตุโลกบาลจึงนำบาตรมาถวายพระองค์ละใบ ปรากฏตอนนี้พระพุทธเจ้ามีบาตร 4 ใบ พระองค์ตรัสว่านักบวชไม่ควรมีบาตรเกิน 1 ใบจึงทรงประสานบาตรทั้ง 4 ใบเป็นบาตรเดียวกัน แล้วรับอาหารจากตปุสสะ และ […]

ครูทั้ง 6 ลัทธินอกศาสนาร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า

ครูทั้ง 6 ลัทธินอกศาสนาร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลนอกจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจะขัดแย้งหรือคอยปะทะกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีอีก 6 ลัทธิ หรือที่นิยมเรียกว่า ” ครูทั้ง 6 ” เป็นลัทธิที่มีคำสอนตรงข้ามกับพระพุทธศาสนา และคอยปะทะกับพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ พระพุทธเจ้าตรัสว่าลัทธิเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฐิ และหากยึดปฏิบัติหรือเชื่อตามแล้วจะเป็นอันตราย ลัทธิทั้ง 6 หรือ ครูทั้ง 6 มีดังนี้ 1. บูรณะ, กัสสปะ ศาสดาแห่งลัทธินี้ประกาศคำสอนว่า การทำความดี-ความชั่วไม่มีผล ไม่มีอะไรเลย บุญและบาปไม่มี เช่น ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่บาป การทำบุญก็ไม่ได้บุญ คำสอนนี้จัดเป็น “อกิริยาวาที” หมายถึง กรรม (การกระทำ) ไม่มีผล 2. อชิตะ เกสกัมพล ศาสดาแห่งลัทธินี้ประกาศคำสอนว่า สรรพสิ่งทั้งปวงเป็นส่วนประกอบของธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ เมื่อจบชีวิตลง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มาจากธาตุใดก็ตาม ย่อมกลับคืนสู่ธาตุนั้น เช่น […]

สามลูกเรือการบินไทย ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุ ริมสระว่ายน้ำของโรงแรมในจังหวัดระยอง

สามลูกเรือการบินไทย ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุริมสระว่ายน้ำของโรงแรมในจังหวัดระยอง สามลูกเรือการบินไทย ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุ ศีรษะฟาดที่สระว่ายน้ำของโรงแรมในจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 09.45 น. (ที่ผ่านมา) เกิดอุบัติเหตุแขกของโรงแรมรอยัลพลา คลิฟบีช รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง หัวฟาดตรงบริเวณสระว่ายน้ำขณะที่กำลังเล่นน้ำกับลูก ๆ แล้วจมน้ำลงไปนาน จนภรรยาเอะใจ จึงร้องขอความช่วยเหลือ ลูกเรือการบินไทย 3 คนเข้ามาดูอาการและทำการช่วยเหลือโดยทันที     เฟซบุ๊ก Chatchai Khumtaveeporn ของ ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพร หัวหน้าภาควิชามนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ลูกเรือการบินไทยทั้ง 3 กำลังทำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือ ซีพีอาร์ โดย ดร.วรากร เพ็ญศรีนุกูร ตำแหน่งพนักงานต้อนรับหญิง ปฏิบัติหน้าที่ในชั้นธุรกิจ (ASE) ทำการปั๊มหัวใจ คุณพรทิพย์ อุ้ยสว่าง ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับหญิง ปฏิบัติหน้าที่ในชั้นหนึ่ง […]

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก รักษา แชมป์แกะสลักน้ำแข็ง จากหิมะ 10 ปีซ้อน

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก รักษา แชมป์แกะสลักน้ำแข็ง จากหิมะ 10 ปีซ้อน ทีมนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ชนะการแข่งขันเป็น แชมป์แกะสลักน้ำแข็ง จากหิมะ ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลงานได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายเกริกไกร นนทลักษณ์ และ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างตราด พร้อมด้วยนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม 4 คน ได้แก่ นายชโยทิต สุขสวัสดิ์ นายธวัชชัย สนธิพิณ น.ส.พรรณนิภา นามวิชัย และ น.ส.น้ำฝน จันทร์จรูญ เดินทางเข้าร่วมแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 ในงาน “The 11th International Collegiate Snow […]

วงการบันเทิง สูญเสียศิลปินแห่งชาติ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์

วงการบันเทิง สูญเสียศิลปินแห่งชาติ สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ สูญเสียศิลปินแห่งชาติ ไปอีกหนึ่งท่าน สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โทรทัศน์-ภาพยนตร์) ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 6 มกราคม 2562  วัย 86 ปี เวลา 08.04 น. ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด ที่โรงพยาบาลวชิระ ครอบครัวจะตั้งศพสวดพระอธิรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ศาลากุฏิ 2000 ฝั่งเจดีย์   เส้นทางชีวิต สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ชื่อเล่น “เล็ก” เรียนจบระดับป.1-ม.3 จากโรงเรียนอำนวยศิลปธนบุรี และศึกษาต่อที่พาณิชยการบพิธพิมุข     เข้าสู่เส้นทางบันเทิง เข้าสู่วงการบันเทิงเมื่ออายุได้ 23 ปี จากการชักชวนของจำนง รังสิกุล เป็นพนักงานรุ่นบุกเบิกด้านการจัดรายการ ในปีแรกของการทำการไทยทีวี […]

ดาราและจิตอาสา รวมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติปาบึก ที่นครศรีธรรมราช

ดาราและจิตอาสา รวมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติปาบึก ที่นครศรีธรรมราช แม้ทางภาคใต้ของเราจะประสบกับ ภัยพิบัติปาบึก โดยมีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดแรกที่เผชิญภัยพิบัตินี้ ในช่วงเย็นของวันที่ 4 มกราคม 2562 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา มีหลายชีวิตต้องล้มหายตายจากไป บ้านเรือนเสียหาย ตกอยู่ในภาวะที่ลำบาก แต่ในความเลวร้ายนั้นทำให้เราได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า “น้ำใจ”     คนดังในวงการบันเทิง และผู้มีจิตอาสาหลายคนมอบน้ำใจ และส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวภาคใต้ที่กำลังประสบภัยพิบัติปาบึก ซีเคร็ตซาบซึ้งในความเมตตาและน้ำใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอเก็บรวบรวมร้อยเรียงมานำเสนอเป็นเรื่องราวดี ๆ ของวันนี้ค่ะ   จิมมี่ ชวาลา เศรษฐีแขกเมืองนครมอบขนมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติปาบึก     เฟซบุ๊กชื่อว่าSurin Sirichayanonโพสต์รูปถ่าย จิมมี่ ชวาลา ชาวอินเดียที่เติบโตในเมืองไทย และประกอบธุรกิจค้าขายผ้าในนาม “จิมมี่ คลังผ้า” จนร่ำรวยเป็นเศรษฐีระดับต้น ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานมอบขนมเต็มคันรถบรรทุกส่งไปช่วยผู้ประสบภัย พร้อมข้อความว่า   “ขอบคุณ.. ท่านจิมมี่​ มอบขนมจำนวน​ 2,000​ ปีบ​มูลค่า​ 520,000​ บาทให้แก่ผู้​ประสบภัย​ชาวนครศรี​ธรรมราช..”     […]

พระปัจเจกพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้าผู้สอนให้สาวกเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้

พระปัจเจกพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้าผู้สอนให้สาวกเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้ โลกไม่เคยขาดช่วงของผู้บรรลุธรรมด้วยอริยสัจ 4 หากไม่มีการอุบัติขึ้นของพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าอีกประเภทจะอุบัติขึ้นแทน เพื่อแสดงให้เห็นว่า การบรรลุธรรมด้วยความจริง 4 ประการนี้มีอยู่จริง นั่นคือ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง แต่ไม่สามารถสอนให้สาวกเข้าสู่พระนิพพานได้   ทำไมพระปัจเจกพุทธเจ้าสอนให้เข้าถึงพระนิพพานไม่ได้ พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้อริยสัจ 4 ด้วยตนเอง ปรมัตถโชติกา อรรถกถาสุตตนิบาตอธิบายลักษณะพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ว่า การเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นคล้ายกับ คนใบ้ที่ฝัน คนใบ้สามารถฝันได้แต่ไม่สามารถบอกเล่า หรือพรรณนาความฝันของตนได้ พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุอริยสัจ 4 จนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็จริง แต่ไม่สามารถบอกวิธี หรือชี้แนะหนทางการบรรลุพระนิพพานแก่ใครได้ อาจกล่าวได้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามีวาสนาและศักยภาพพอที่จะสามารถบรรลุธรรม แต่ไม่มีศักยภาพพอที่จะสั่งสอนให้เวไนยสัตว์มีดวงตาเห็นธรรม หรือไปสู่ความหลุดพ้นได้   คุณสมบัติแห่งการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า คัมภีร์ปรมัตถโชติกาอธิบายว่า บุคคลผู้ตั้งปณิธานเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีความเป็นมนุษย์ เป็นเพศชายเท่านั้น ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ยอมมอบชีวิตของตนเองเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า มีความมุ่งมั่นที่จะสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า   คำสอนของพระปัจเจกพุทธเจ้า มานพ นักการเรียน กล่าวว่า พระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนมากทรงสอนเรื่อง อภิสมาจาร คือข้อระเบียบการปฏิบัติ เช่น สุสีมมานพอยากทราบเรื่อง “เบื้องปลายของศิลปะ” […]

เชิญชวนเจริญพระปริตร ส่งแรงบุญไปถึงพี่น้องชาวภาคใต้ที่ประสบภัย พายุปาบึก

เชิญชวนเจริญพระปริตร ส่งแรงบุญไปถึงพี่น้องชาวภาคใต้ที่ประสบภัย พายุปาบึก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศกรมอุตุฯ ฉบับที่ 13 พายุปาบึก (PABUK) ที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 500 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้า ๆ คาดว่าจะเคลื่อนลงอ่าวไทยในวันนี้ (3 มกราคม 2562) และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงค่ำของวันที่ 4 มกราคม 2562 จะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562     โดยนครศรีธรรมราชจะเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ จากสถานการณ์พายุปาบึกได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก ได้มีการออกมาซื้ออาหารและน้ำกักตุนกันเพื่อบริโภคในช่วงเกิดพายุ ขณะที่นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความอนุเคราะห์ไปยังวัดทุกวัดในจังหวัด และพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อปัดเป่าให้พายุปาบึกให้ทุเลาเบาบางลง     ล่าสุดนายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่ 16 ในวันที่ 4 มกราคม 2562 […]

เจ เจตริน ช่วยเหลือนักร้องชายตาบอด แฟนเพลงเจตัวจริง

เจ เจตริน ช่วยเหลือนักร้องชายตาบอด แฟนเพลงเจตัวจริง เจ เจตริน วรรธนะสินมอบเครื่องทำมาหากินและปัจจัยจำนวนหนึ่งช่วยปลดหนี้แฟนเพลงตัวจริง ชายตาบอดที่ร้องเพลงของเจ เจตริน เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ เจตริน วรรธนะสิน โพสต์คลิปตนเองและภรรยา ปิ่น เก็จมณี นั่งสนทนากับนักร้องชายตาบอดคนหนึ่ง พร้อมข้อความว่า “มีคนส่งคลิปชายผู้พิการทางสายตา ร้องเพลงของเจตริน เป็นแฟนตัวจริง ในที่สุดแฟนคลับผมก็ช่วยตามหากันจนเจอ ได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับแก จึงขอมอบสิ่งของให้แกได้ไว้ใช้ทำมาหากิน และปัจจัยจำนวนนึงให้นำไปปลดหนี้บางส่วน”   https://www.instagram.com/p/Br-FqIAl00v/   เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นายเสถียร ศรีโสภา นักร้องตาบอดที่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ เจตรินเผยกับอมรินทร์ทีวีว่า ชีวิตของตนลำบากมาก ขณะนี้ต้องอยู่ห้องเช่ารวมค่าน้ำ ค่าไฟ โดยมีค่าใช้จ่ายรวมแล้วต่อเดือนไม่ต่ำว่า 3,000 บาท แต่ก่อนภรรยา ตนเคยเปิดร้านขายส้มตำไก่ย่าง แต่ต่อมาภรรยาล้มป่วยไม่สามารถทำงานได้ ตนเองจึงต้องเดินร้องเพลงหาเลี้ยงครอบครัว ภรรยาที่ป่วย ลูกสาวอีก 2 คน โดยลูกสาวคนโต อายุ 18 […]

ดีเจเอกกี้ แชร์ประสบการณ์เส้นทางชีวิต กว่าจะมาเป็นเอกกี้ในวันนี้

ดีเจเอกกี้ แชร์ประสบการณ์เส้นทางชีวิต กว่าจะมาเป็นเอกกี้ในวันนี้ ดีเจเอกกี้ – เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ ดีเจและพิธีกรฝีปากกล้า ที่เริ่มต้นก้าวย่างเข้าสู่ถนนสายบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องหนุ่มในสมาชิกบอยแบนด์ ยูเอชที ในนาม “เอก ยูเอชที”  จากวันนั้นถึงวันนี้ กว่าเอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐจะเป็นดีเจและพิธีกรที่มีชื่อเสียงในนาม “เอกกี้” ได้ขนาดนี้ เขาไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางที่โปรยด้วยกลีบกุหลาบ     ดีเจเอกกี้บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตเคยดรอปเรียนเพราะสนใจทำแต่งานและติดแฟน จนสุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาพาตนเองกลับมาเรียนจนจบโดยใช้ระยะเวลา 12 ปี “ตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยต้องดรอปเรียนยาวไปถึง 8 ปี เพราะตอนนั้นต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัว บวกกับบ้าเรื่องความรักโดยขาดสติ มีหมอดูทักว่า “ถ้าคุณเรียนจบ ชีวิตคุณจะสบาย จะรวยมาก” (หัวเราะ) เราเลยถามหมอดูท่านนั้นว่า ” ผมจะเรียนจบไหม” ซึ่งในใจตอนนั้นคิดถอดใจเรื่องเรียนแล้ว ยังไงก็จะไม่เรียน มันยาก แถมยังไม่ค่อยมีเวลาอีก บวกกับขี้เกียจเรียน มีแฟน อยากทำแต่งาน งานเล็กงานน้อย เงินน้อยมากก็ไม่เกี่ยง หมอดูบอกว่า “จบแน่นอน แต่จบช้าหน่อย จบแล้วชีวิตจะสบาย เราจะรวยด้วยปาก” “ช่วงที่ไม่ได้เรียนเป็นช่วงที่ทำงานหนักได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น แถมยังเหลวไหล ติดแฟน […]

“ผมสุขใจที่ได้ช่วย” นัทโอนไว มอบเงินช่วยเหลือหนุ่มใหญ่ที่ป่วยเป็น โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

“ผมสุขใจที่ได้ช่วย” นัทโอนไว มอบเงินช่วยเหลือหนุ่มใหญ่ที่ป่วยเป็น โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง นัทโอนไว หรือ สรฉัตร ผลวัฒนา หนุ่มที่โดนสาวสวมรอยเป็นสาวสวย แชตผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ หลอกให้โอนเงินไปให้ ได้มอบเงินช่วยเหลือหนุ่มใหญ่ชาวจันทบุรีที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.46 น. เพจเฟซบุ๊ก 123 คนดีมีน้ำใจ โพสต์รูปถ่ายและข้อความขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ บริจาคเงินเป็นค่ารักษาหนุ่มใหญ่ชาวจันทบุรีคือ นายเชษฐชัย ธีระนุกูล วัย 40 ปีที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดร้ายแรงจนกลายเป็นเนื้อร้ายบริเวณด้านซ้ายของใบหน้าว่า   #วอนผู้ใจบุญ #มะเร็งต่อมน้ำเหลือง #วอนผู้ใจบุญ ช่วยหนุ่มใหญ่ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดร้ายแรง ความคืบหน้ากรณี นายเชษฐชัย ธีระนุกูล อายุ 40 ปี ชาวจังหวัดจันทบุรี โพสต์คลิป ระบุว่าป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดร้ายแรง เป็นก้อนเนื้อร้ายโตเร็ว บริเวณด้านซ้ายของใบหน้า ต้องการขอให้ผู้ใจบุญ ช่วยบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว ล่าสุด เมื่อวันนี้ (26 ธ.ค.) เพจ “123 คนดีมีน้ำใจ” ตรวจสอบพบว่า ขณะนี้ นายเชษฐชัย ถูกส่งเข้ารอรับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า […]

ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ บริจาคเงินหนึ่งล้านบาทให้ ศิริราชมูลนิธิ และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ บริจาคเงินหนึ่งล้านบาทให้ ศิริราชมูลนิธิ และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปลาบปลื้มเมื่อนักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายา เจ้าชายลูกทุ่ง ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ บริจาคเงินรางวัลจากหน้าเวที จำนวนหนึ่งล้านบาทให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์     อีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งเสียงคุณภาพแห่งวงการเพลงลูกทุ่งไทย ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ  ถึงอายุจะมากขึ้นแล้ว แต่ความหล่อเหลาในคราบเจ้าชายลูกทุ่งยังไม่เลือนหายไป แถมยังชอบทำบุญเหมือนเดิม     เมื่อราววันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติโพสต์รูปถ่ายพร้อมข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัว got_jakraphun ว่า วันนี้มอบเงินที่ได้รางวัลจากหน้าเวทีแล้วนะครับ จำนวนเงินหนึ่งล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 มูลนิธิคือ 1ศิริราชมูลนิธิ -เพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 จำนวนเงินห้าแสนบาท  2โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ -โครงการสานต่อที่พ่อให้ทำ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส จำนวนเงินห้าแสนบาท 🙏🏼 ขอบคุณแฟน ๆ ที่รักทุกคนที่ให้โอกาสก๊อทได้ร่วมทำสิ่งดี […]

Compassion หรือ ความเมตตากรุณา ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

Compassion หรือ ความเมตตากรุณา ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย Compassion มีความหมายว่า ความเมตตากรุณา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นหรือสรรพสัตว์พ้นทุกข์ การเห็นผู้อื่น หรือสรรพสัตว์เป็นทุกข์หรือตกอยู่ในทุกข์แล้วทนอยู่ไม่ได้ ความหมายของ Compassion อธิบายได้หลายอย่าง ในดิกชันนารี คำว่า Compassion แปลเป็นไทยว่า “กรุณา” คือความปรารถนาให้ผู้อื่นหรือสรรพสัตว์พ้นทุกข์ การเห็นผู้อื่น หรือสรรพสัตว์เป็นทุกข์หรือตกอยู่ในทุกข์แล้วทนอยู่ไม่ได้ ต้องหา ทางช่วยเหลือเต็มที่โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งผมว่ายังอธิบายได้ ไม่เพียงพอ เพราะจริง ๆ แล้วความหมายของ Compassion ยิ่งใหญ่ มากกว่า “กรุณา” กับ “เมตตา” รวมกันเสียอีก Compassion ถ้าตัด -ion ออก ก็เหลือ Compass แปลว่า เข็มทิศ ถ้าคำแยกออกมา คือ Com แปลว่า ร่วม Pass แปลว่า ทางผ่าน ความหมายแบบลึกซึ้งของ Compassion หมายความว่า น้ำทุกหยดล้วนไหลลงสู่มหาสมุทร […]

หมอดู ทำนายอนาคต ได้ถูกต้องจริงหรือ

หมอดู ทำนายอนาคตได้ถูกต้องจริงหรือ ในประเทศไทย หมอดูที่ ทำนายอนาคตได้ เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีมาก ศาสตร์แขนงนี้มีอยู่จริง แต่หมอดูส่วนใหญ่ 99 เปอร์เซ็นต์ไม่รู้จริง ถ้ามีหมอดูเพียง 1 คนจาก 1,000 คน ที่หยั่งรู้อนาคตว่า สลากกินแบ่งรางวัลที่ 1 งวดหน้าจะออกเลขอะไร ในขณะที่หมอดูอีก 999 คนทำนายแบบเดาสุ่ม ถามว่าถ้าคุณได้เลขเด็ดจากหมอดูทั้ง 1,000 คน คุณจะกล้าทุ่มซื้อหมดตัวหรือไม่ คำตอบก็คือ ใครจะกล้า เพราะไม่รู้ว่าหมอดูคนไหนคือคนหยั่งรู้จริง ดังนั้นเราไม่ควร ใส่ใจในคำทำนายของหมอดู     หมอดูบางคนใช้การวิเคราะห์ ถ้าการคิดเชิงอนาคตถูกต้องถึง 50 เปอร์เซ็นต์ก็เก่งแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ของโบรกเกอร์หุ้นที่ทำนายว่าหุ้นจะขึ้น หรือลง ปรากฏว่าให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเลยมาเดาว่าพรุ่งนี้หุ้น จะขึ้นหรือลง อัตราการเดาถูกอาจไม่แตกต่างจากการทำนายจากบริษัท โบรกเกอร์เลย บทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์มีข้อผิดพลาดมากมาย หลายครั้ง แต่การคิดแบบวิเคราะห์ที่มีเหตุมีผลรองรับจะทำให้ สามารถต่อยอดไปยังเหตุการณ์อื่น ๆ ต่อไปได้ และรู้ว่าเหตุใดจึง ไม่เกิดผลตามที่คาดหมายไว้ ในขณะที่การทำนายของหมอดูไม่มี เหตุผลใด ๆ […]

โอปปาติกะ คืออะไร ทำไมโอปปาติกะส่วนใหญ่ไม่ปรากฎกาย

โอปปาติกะ คืออะไร ทำไมโอปปาติกะส่วนใหญ่ไม่ปรากฎกาย โอปปาติกะ คือสิ่งมีชีวิตที่กายมนุษย์โดยทั่วไปมองไม่เห็น อาศัยอยู่ใน 4 สถานที่ใหญ่ ๆ คือ อยู่ปนกับมนุษย์ อยู่เหนือโลกขึ้นไป อยู่ต่ำกว่าโลกลงไป และอยู่ ระหว่าง 3 กาแล็กซีที่อยู่ใกล้กัน โดยโอปปาติกะนี้จัดเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีจำนวนมากที่สุด ผีคือโอปปาติกะประเภทที่อยู่ปะปน กับมนุษย์ โดยอาจจะเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาในระดับล่างที่ อยู่ปะปนกับมนุษย์ ซึ่งเป็นฝ่ายสุข หรือเปรต ซึ่งเป็นฝ่ายทุกข์ ซึ่งโอปปาติกะกลุ่มนี้จะมีลักษณะภพซ้อนภพกับโลกมนุษย์ หรือ อาจเทียบเคียงได้กับคลื่นวิทยุที่มีอยู่ในอากาศเหมือนกัน แต่ความถี่ ต่างกัน มาดูกันว่า ทำไมโอปปะกาติกะส่วนใหญ่จึงไม่ปรากฏกายให้มนุษย์เห็น     เหตุผลในปายาสิราชัญญสูตร ในพระไตรปิฎกมีพระสูตรหนึ่งชื่อว่า ปายาสิราชัญญสูตร1 กล่าวถึงบทสนทนาระหว่างพระเจ้าปายาสิ ผู้ครองนครเสตัพยะ แห่ง แคว้นโกศล กับพระกุมารกัสสปะ พระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา โดยพระเจ้าปายาสิทรงแสดงความเห็นที่พระองค์ได้เคยไปสนทนากับ นักบวชอื่น แล้วปรากฏว่านักบวชเหล่านั้นไม่สามารถโต้แย้งความเห็น ของพระองค์ลงได้ ความเห็นของพระเจ้าปายาสินั้นคือ “โลกหลังจากความตาย ไม่มี โอปปาติกะไม่มี ผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี” โดยพระองค์ ทรงให้เหตุผลสนับสนุนอยู่หลายประการด้วยกัน […]

ช่างธันวา Homeboy ความสุขของเขาคือการตัดผมให้กับคนไร้บ้าน

ช่างธันวา Homeboy ความสุขของเขาคือการตัดผมให้กับคนไร้บ้าน วันนี้ซีเคร็ตพาทุกท่านมาสัมผัสกับช่างตัดผมจิตอาสาของคนไร้บ้าน ช่างธันวา Homeboy – ทัศนัย แทนรินทร์ หนุ่มวัย 27 ปี ผู้หลงใหลในการตัดผมประหนึ่งเป็นงานศิลปะ เขาค้นพบตัวเองได้อย่างไรว่าการตัดผมฟรีให้คนไร้บ้านคือความสุขของเขา ตอนแรกไม่ได้เรียนมาทางสายอาชีพ ผมเรียนสาขาประชาสัมพันธ์โฆษณา ตอนนั้นเรียนอยู่ปี 4 เป็นช่วงที่นักศึกษาต้องฝึกงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เลยเลือกเป็นผู้ช่วยช่างภาพที่เวดดิ้งสตูดิโอ ช่วงที่กำลังฝึกงานเกิดความรู้สึกอยากทำอะไรที่มันแปลกใหม่ และได้ยินว่าการตัดผมเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง จึงตัดสินใจมาเรียนตัดผมที่ศูนย์ฝึกอาชีพช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ พอตัดผมเป็นแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคืองานที่ชอบ เพราะเป็นงานที่มีเสน่ห์ ท้าทาย และทำให้ผมได้เรียนรู้ตลอดเวลา     ตอนเรียนทางศูนย์ฝึกอาชีพพาออกไปตัดผมให้กับคนในชุมชนฟรี ผมชอบบรรยากาศแบบนี้มาก เกิดความอิ่มเอมใจที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ผมไม่รู้จัก รอยยิ้มของเขาทำให้ผมรู้ว่า เขาชอบทรงผมที่ตั้งใจตัดให้ คนที่เข้ามาใช้บริการตัดผมฟรีของศูนย์ฝึกอาชีพจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น และมีคนไร้บ้านเข้ามาใช้บริการบ้าง และตอนนั้นเองที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับคนไร้บ้านเป็นครั้งแรก ผมคิดว่าคนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่น่าสงสาร เขาไม่กล้าเข้ามาหาพวกเรา ผมเห็นคนไร้บ้านมีผมยาว บางคนไม่อาบน้ำสระผมจนผมแข็งเป็นสังกะตังดูสกปรก ผมคิดอยากเข้าไปตัดผมให้เขานะ เขาจะได้สบายโล่งหัว แต่ก็ได้แต่คิดไปเท่านั้น พอผมเรียนจบหลักสูตรของศูนย์ฝึกอาชีพแล้ว ประจวบกับฝึกงานเสร็จพอดี ผมก็มุ่งมั่นว่าต้องเดินเส้นทางสายนี้คือเป็นช่างตัดผมอาชีพ ผมสมัครเป็นช่างตัดผมประจำที่ร้านบาร์เบอร์แห่งหนึ่งแถวรามคำแหง ร้านบาร์เบอร์แห่งนี้คือสนามจริงที่ทำให้ผมเรียนรู้และพยายามพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น ตอนแรก ๆ ก็ฝึกฝนจากหัวของเพื่อนผมนี่แหละ อาศัยลองตัดและคิดทรงผมใหม่ ๆ ตัดผิดถูกบ้างเพื่อนกันคงไม่ว่าอะไร […]

ฟิล์ม – ธนภัทร หรือ บอสวศิน จากเมีย 2018 ถ่ายปฏิทินปีใหม่ หารายได้บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก 

ฟิล์ม – ธนภัทร หรือ บอสวศิน จากเมีย 2018 ถ่ายปฏิทินปีใหม่ หารายได้บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ฟิล์ม – ธนภัทร กาวิละ ถ่ายปฏิทิน 2019 เพื่อหารายได้บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ได้ใหญ่-อมาตย์, หนุ่ม-อภิวัฒน์ และ โต้ง-ชัชวิน กูรูสายแฟชั่นและการถ่ายภาพร่วมปั้นโครงการการกุศลครั้งนี้ให้กลายเป็นจริง พระเอกหนุ่ม ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ ขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติ หลังจากแจ้งเกิดในบทของบอสวศิน จากละครเรื่อง เมีย 2018 และมีผลงานการแสดงล่าสุดเป็นพระเอกในละครเรื่องหน้ากากแก้ว ฉายออนแอร์ทางช่องวัน     ฟิล์ม ธนภัทร จัดทำปฏิทิน “ฟิล์ม 2019” ขึ้นเพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่แก่แฟนคลับที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอด ทั้งนี้ยังจำหน่ายปฏิทินฟิล์ม 2019 แล้วนำรายได้บริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการงานการกุศลนี้ได้รับเกียรติจาก 3 กูรูของวงการแฟชั่นและบันเทิง เช่น  ใหญ่ – อมาตย์ มากดชัตเตอร์ถ่ายภาพให้ภาพของหนุ่มฟิล์มออกมาหล่อเหลา หนุ่ม-อภิวัฒน์ เป็น Stylist&Costume และ […]

ซานตาคลอสเมืองระยอง มุ่งขึ้นเหนือ ตระเวนแจกของขวัญให้เด็ก ๆ 

ซานตาคลอสเมืองระยอง มุ่งขึ้นเหนือ ตระเวนแจกของขวัญให้เด็ก ๆ ชายวัย 62 ปีในชุดซานตาคลอสสีแดงสดคนนี้คือ นายยงยุทธ แสงดี เป็นชาวบ้านเพ จังหวัดระยอง สวมบทบาทเป็นซานตาคลอสในช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ จนใคร ๆ ต่างตั้งฉายาให้ว่า ซานตาคลอสเมืองระยอง คุณลุงยงยุทธเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจมุ่งสู่ภาคเหนือ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ที่นั่นเป็นครั้งที่ 25 แล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ที่ผ่านมา) คุณลุงซานตาคลอสยงยุทธขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ ยี่ห้อฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ สีแดง ทะเบียน 1กฎ 2590 ระยอง แทนรถลากเลื่อน บรรทุกของขวัญวันคริสต์มาส และปีใหม่ไว้มากมาย หน้ารถมีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ส่งมอบของขวัญให้แก่เด็ก ๆ ในจังหวัดระยอง ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปมอบของขวัญให้เด็ก ๆ ในจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยของขวัญจำนวนหนึ่งส่งไปที่จังหวัดนั่น ๆ ล่วงหน้าแล้ว […]

keyboard_arrow_up