ปัญหาธรรมประจำวันนี้: เป็นเด็กต้องปฏิบัติธรรมไหม

ถาม: พระอาจารย์คะ เป็น เด็กต้องปฏิบัติธรรม ไหมคะ พระอาจารย์วิชิต ธมฺมชิโต ตอบคำถามเรื่อง การปฏิบัติธรรมของ เด็ก ไว้ว่า ต้องปฏิบัติเหมือนกัน

แม้ล้มกี่ครั้งก็ลุกได้ ด้วยใจที่เข้มแข็ง อากี – ลี เหว่ย กี (Lee Wai Kei)

แม้ล้มกี่ครั้งก็ลุกได้ ด้วยใจที่เข้มแข็ง อากี – ลี เหว่ย กี (Lee Wai Kei) ชีวิตของ “อากี” เริ่มต้นจากศูนย์และไต่ขึ้นไปจุดสูงสุดด้วยความขยันขันแข็ง

สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์ ลูกกรรมกรผู้กลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านเพราะธรรมะ

สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์ นักธุรกิจกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร้อยล้าน เหมาะกับคำๆ นี้ “แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่สามารถเลือกกำหนดชีวิตของตนเองได้”

ในหลวงรัชกาลที่ 9 – พระราชาผู้เปี่ยมด้วยอัจฉริยภาพด้าน ดนตรี

ในหลวงรัชกาลที่ 9 – พระราชาผู้เปี่ยมด้วยอัจฉริยภาพด้านดนตรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสนพระราชหฤทัยด้าน ดนตรี ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงฝึกหัดดนตรีตั้งแต่มีพระชนมพรรษา 10 พรรษา เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงเล่น คือ หีบเพลง และทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อพระชนมพรรษา 13 พรรษา ขณะประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงศึกษาเครื่องเป่าชนิดต่าง ๆ ดังความตอนหนึ่งในพระนิพนธ์ “เจ้านายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย์” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเล่าถึงการเรียนและเล่นดนตรีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า “…สิ่งที่ทรงเล่นมาด้วยกันเป็นเวลานานคือดนตรีรัชกาลที่ 8 ทรงเริ่มด้วยเปียโน เพราะเห็นข้าพเจ้าเรียนอยู่รัชกาลที่ 9 ขอเล่นหีบเพลง (accordion) เรียนอยู่ได้ไม่กี่ครั้งก็ทรงเลิก ‘เพราะไม่เข้ากับเปียโน’ แล้วรัชกาลที่ 8 ก็ทรงเลิกเรียนเปียโนไป เมื่ออยู่ที่อาโรซ่า เวลาหน้าหนาว ได้ทอดพระเนตรวงดนตรีใหญ่ที่เล่นอยู่ที่โรงแรม รู้สึกอยากเล่นกันทรงหาแซกโซโฟนที่เป็นของใช้แล้วมาได้ในราคา 300 แฟรงค์แม่ออกให้ครึ่งหนึ่งและสโมสรปาตาปุมออกให้อีกครึ่งหนึ่ง “เมื่อครูมาสอนที่บ้าน รัชกาลที่ 8 ทรงดันพระอนุชาเข้าไปในห้องเรียน รัชกาลที่ 9 จึงเป็นผู้เริ่ม เมื่อเรียนไปแล้ว 2 - 3 ครั้ง รัชกาลที่ 8 ทรงซื้อแคลรีเน็ตส่วนพระองค์ วันเรียนครูสอนองค์ละ 30 นาที แล้วครูก็เอาแซกโซโฟนของเขาออกมาเล่นด้วยกันทั้งสามเป็นทรีโอ เล่นอยู่เช่นนี้ 6 เดือน พระอนุชาก็เข้าไปอยู่ที่โรงเรียนประจำ แต่ก็ยังเรียนอยู่โดยขี่จักรยานลงมาที่ร้านที่ครูสอนอยู่ ระหว่างปีสองปีนี้ได้ทรงซื้อแคลรีเน็ตราคา 200 แฟรงค์ และต่อมารัชกาลที่ 8 ก็ทรงซื้อแซกโซโฟนเก่า ๆ แล้วเพื่อนของรัชกาลที่ 8 ได้มาสอนเปียโนให้…” พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงฝึกตามแบบฉบับการศึกษาวิชาดนตรีอย่างแท้จริง โดยฝึกตามโน้ตและการบรรเลงเพลงคลาสสิก ทั้งที่โปรดทรงดนตรีแจ๊ซ แต่ก็ยังทรงฝึกทางคลาสสิกด้วย เมื่อทรงฝึกดนตรีขั้นพื้นฐานพอสมควร จึงเริ่มทรงดนตรีไปในทางแจ๊ซ ทรงศึกษาประวัตินักดนตรีที่มีชื่อเสียงและทรงศึกษาฝีมือการเล่นดนตรีจากแผ่นเสียงที่บรรเลงโดยนักดนตรีเหล่านั้น ทรงหัดเป่าแซ็กโซโฟนกับเพลงจากแผ่นเสียงของวงดนตรีระดับโลก เช่น สไตล์การเป่าโซปราโนแซ็กโซโฟนของ Sidney Bechet อัลโตแซ็กโซโฟนของ John Hodges เป็นต้น พระองค์โปรดดนตรีแจ๊ซ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Dixieland Jazz แจ๊ซเป็นดนตรีที่ให้อิสระแก่ผู้บรรเลงในการแต่งทำนองขึ้นใหม่ พระองค์ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีได้ทุกวง ทรงเข้าร่วมบรรเลงกับวงดนตรีนั้น ๆ ได้ไม่ว่าวงดนตรีนั้นเล่นแนวใด สำหรับวงแจ๊ซยังทรงดนตรีได้ทั้งชนิดที่มีโน้ตและไม่ต้องมีโน้ต เมื่อถึงตอนเดี่ยว พระองค์มีพระราชปฏิภาณไหวพริบเล่นเดี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยม ศัพท์ทางดนตรีเรียกว่า การเดี่ยวแบบ ad lib. ซึ่งถือว่ายากมาก เพราะนักดนตรีต้องสร้างสรรค์ขึ้นโดยฉับพลัน แต่ให้อยู่ในกรอบของจังหวะและแนวเพลงนั้น พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์ถึงขั้นที่ทรงสามารถบรรเลงตอบโต้ได้อย่างสนุกสนานครื้นเครงกับนักดนตรีต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Benny Goodman นักดนตรีแคลริเน็ตฝีมือชั้นยอด Jack Teagarden นักตีระนาดเหล็กสากล Lionel Hampton นักเป่าทรัมโบน Stan Getz นักเป่าเทเนอร์แซ็กโซโฟน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2503 นักดนตรีฝีมือระดับโลกเหล่านี้ล้วนถวายการยกย่องพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็น นักดนตรีแจ๊ซผู้มีพระอัจฉริยภาพยิ่ง ในหนังสือ “ดนตรี กีฬา ศิลปะ พ่อหลวงของแผ่นดิน” เขียนไว้ว่า มีนักข่าวชาวอเมริกันคนหนึ่งกราบบังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่า ทรงเป็นนักดนตรีแจ๊ซจริงหรือไม่ และโปรดดนตรีประเภทใดมากที่สุด พระองค์มีพระราชดำรัสตอบว่า “ดนตรีแจ๊ซเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊ซหรือไม่แจ๊ซก็ตาม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา สำหรับข้าพเจ้า ดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภทเพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างมีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่แตกต่างกันไป “…ถ้าหากว่าข้าพเจ้าต้องเล่นเพลงแจ๊ซก็ดีกว่า เพราะว่าข้าพเจ้าเล่นทำนองได้ตามใจชอบ ตามที่รู้สึกได้ในขณะนั้นตามแต่อารมณ์และความนึกคิดของข้าพเจ้าจะพาไป ถ้าใครมาทำเสียงดังในขณะนั้น ข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นเสียงประกอบและถ้าข้าพเจ้าเล่นผิดโน้ตก็เท่ากับข้าพเจ้าแต่งทำนองนั้นขึ้นเองในปัจจุบัน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกระชับสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอย่างแน่นแฟ้น พระปรีชาสามารถของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ในนานาประเทศ ดังจะเห็นจากการที่ทรงเข้าร่วมบรรเลงกับวงดนตรีของประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน ต่อมาเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จฯเยือนกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2507 วงดนตรี N.Q. Tonkunstler Orchestra แห่งกรุงเวียนนา ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดมโนราห์สายฝน ยามเย็น มาร์ชราชนาวิกโยธิน และมาร์ชราชวัลลภออกบรรเลง ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2507 พร้อมกันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลออสเตรียได้ออกอากาศและเสนอข่าวนี้ไปทั่วประเทศ หลังจากนั้น 2 วัน สถาบันตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาได้ถวายพระเกียรติให้ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลขที่ 23 ขณะที่มีพระชนมพรรษาเพียง 37 พรรษา นับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์แห่งทวีปเอเชียทรงมีบทบาทสำคัญยิ่ง ณ ศูนย์กลางแห่งการดนตรีในทวีปยุโรป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชปรารภว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากลที่สามารถขจัดอุปสรรคทางภาษา วัย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพราะภาษาดนตรีสามารถสื่อความหมายให้ทุกคนเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันได้ ดนตรีจึงเป็นสื่อที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน แม้ว่าเป็นคนละชาติคนละภาษา หรือต่างศาสนา” เสียงดนตรีของพระองค์ไม่เพียงแต่สร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้แก่ชนชาวไทยเท่านั้น แต่ยังคงเป็นสื่อให้ชาวโลกรับรู้และยกย่องพระองค์ในฐานะกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพรอบด้าน ยากจะหากษัตริย์พระองค์ใดเสมอเหมือน   ขอขอบคุณหนังสือ ดนตรี กีฬา ศิลปะ พ่อหลวงของแผ่นดิน, เอกกษัตริย์อัจฉริยะ, พระราชอัจฉริยภาพอัครศิลปิน,                          เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์, สื่อสารสัมพันธ์ในหลวงสู่ปวงประชา, ในหลวงของปวงไทย เรื่อง เชิญพร คงมา ขอบคุณภาพจาก http://www.komchadluek.net

Dhamma Daily: ชอบหงุดหงิดพ่อแม่ ต้องแก้อย่างไร ธรรมะดีๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี

ธรรมะดีๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า การที่ ชอบหงุดหงิดพ่อแม่ มีวิธีไหนที่จะทำให้เปลี่ยนความรู้สึกและพฤติกรรมแบบนี้ให้ดีขึ้นบ้างคะ

Dhamma Daily: พักอยู่คอนโดสูง ควร กรวดน้ำ อย่างไรดี เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่

Dhamma Daily: พักอยู่คอนโดสูง ควร กรวดน้ำ อย่างไรดี เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ – พระครูสังฆรักษ์สงบ ตอบปัญหานี้ไว้ว่า การทำบุญมีอยู่ 3 ทางด้วยกัน คือทาน ศีล

Dhamma Daily: เคยพลาดทำแท้งมาครั้งหนึ่ง จะ ลดวิบากกรรม นี้ได้อย่างไรคะ

Dhamma Daily: เคยพลาด ทำแท้ง มาครั้งหนึ่ง จะลดกรรมนี้ได้อย่างไรคะ – ถาม: ดิฉันเคยพลาดทำแท้งมาครั้งหนึ่ง จะลดกรรมนี้ได้อย่างไรคะ พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ตอบคำถามเรื่องนี้ไว้ว่า

วัดบุคคโล ประกายศรัทธาแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วัดบุคคโล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตธนบุรี ย่านถนนเจริญนคร แม้ความงดงามของวัดจะดึงดูดให้ผู้คนไปเยี่ยมชมกันไม่ขาดสาย แต่ว่ากันว่า ประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก็มีคุณค่าน่าจดจำและบอกต่อสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นอย่างยิ่ง

ความรัก ความทุกข์   ต้นเหตุของความสุขในปัจจุบัน – ต้อม รชนีกร พันธุ์มณี

ความรัก ความทุกข์   ต้นเหตุของความสุขในปัจจุบัน – ต้อม รชนีกร พันธุ์มณี – แน่นอนว่าความล้มเหลวในความรักสร้างทุกข์ให้เธออย่างมาก แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป 

Dhamma Daily: กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล จะถึงผู้รับได้จริง ๆ ไหม

Dhamma Daily: กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล จะถึงผู้รับได้จริง ๆ ไหม พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ตอบปัญหานี้ไว้ว่า กรวดน้ำ ไม่ถึงผู้รับหรอก กรวดน้ำบริเวณไหน น้ำก็ซึมอยู่แค่บริเวณนั้น เพราะสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่น้ำ แต่อยู่ที่บุญที่ทำ เมื่อทำบุญแล้ว ได้บุญแล้ว

โอม ค็อกเทล กับการเรียนรู้ในทุกจังหวะของชีวิต

โอม ค็อกเทล กับการเรียนรู้ในทุกจังหวะของชีวิต – “ชีวิตคือการเรียนรู้ไม่รู้จบ” เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่เราได้จากการสัมภาษณ์ ปัณฑพล ประสารราชกิจ ที่หลายคนรู้จักในชื่อของ“โอม ค็อกเทล” นักร้องนำและนักแต่งเพลงมาดสุขุมของวงร็อคชื่อดัง

Dhamma Daily: แม่ติดการพนัน จะช่วยท่านได้อย่างไร

Dhamma Daily: แม่ติดการพนัน จะช่วยท่านได้อย่างไร – ดิฉันมีเรื่องทุกข์ใจที่ปลงไม่ตกมานาน หาทางออกไม่ได้ ปัญหาก็คือ แม่ติดการพนัน เป็นเวลาหลายปีแล้ว

Dhamma Daily: รักคนมีครอบครัวแล้ว ผิดศีลไหมคะ

Dhamma Daily: รักคนมีครอบครัวแล้ว ผิดศีลข้อ 3 ไหมคะ – อยากถามเรื่องการผิด ศีล ข้อ 3 ค่ะ คือเรื่องมีอยู่ว่า ดิฉันมีคนพิเศษที่รัก และรู้ใจกันมา

ที่พึ่งของใจ ธรรมะโดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

ที่พึ่งของใจ ธรรมะโดยพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ที่พึ่งของใจ – ชีวิตเรามีร่างกายกับจิตใจร่างกายต้องพึ่งพาอาศัยวัตถุ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ฯลฯ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้ นอกจากนี้คนเรายังประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายให้แก่ร่างกาย เช่น บ้าน รถยนต์ ตู้เย็น แอร์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ทำให้ผู้คนต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาซื้อวัตถุไว้บริโภคได้มาเท่าไรก็ไม่พอ ยังอยากได้สิ่งดี ๆ ยิ่งขึ้นไปอีก ทัศนะดังกล่าวทำให้จิตใจยึดติดอยู่กับวัตถุ เอาวัตถุมาเป็นที่พึ่งของร่างกายและจิตใจ ทำให้ชีวิตมีความทุกข์ เราคงไม่ปฏิเสธว่าร่างกายต้องการวัตถุเป็นเครื่องอยู่อาศัย เพราะร่างกายก็คือธาตุ 4 (ดิน น้ำ ลม ไฟ) ส่วนวัตถุก็คือธาตุเช่นเดียวกับร่างกาย โดยธรรมชาติแล้วธาตุ 4 ต้องอาศัยธาตุ 4 ด้วยกัน เช่น ถ้าบ้านผุพัง เมื่อจะซ่อมแซมก็ต้องหาวัสดุมาซ่อม จะไปใช้พลังจิตหรือวิงวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้บ้านคืนสู่สภาพเดิมไม่ได้ แต่ใจของเรามิใช่วัตถุหรือธาตุ 4 หากปล่อยให้ใจยึดถือเอาวัตถุมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ ทั้งนี้เพราะวัตถุเป็นเชื้อกิเลสตัณหาของจิตใจเป็นอย่างดี เช่น กามตัณหา […]

” บัญชีชีวิต ” ที่ติดตัวมายามเกิด บทความจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

” บัญชีชีวิต ” ที่ติดตัวมายามเกิด บทความจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ – คนเราเกิดมามีบัญชีติดตัวมาด้วย

อาจเรียกได้ว่า บัญชีชีวิต มีอยู่ 2 ประเภท คือ บัญชีทางโลกและบัญชีทางธรรม บัญชีทางโลก ได้แก่ ทรัพย์สมบัติ อาหารการกิน สิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีผู้ให้เราและที่เราหามาด้วยตนเองเพื่อใช้ยังชีพและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่เพียงแต่ทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น แม้ร่างกายของเราก็จัดอยู่ในบัญชีทางโลกด้วย

เลิกเถอะ – วลีง่าย ๆ ในการจัดการกิเลส โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เลิกเถอะ – วลีง่าย ๆ ในการจัดการกิเลส โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ – พอเสียทีความคิดที่จะไม่ให้มีราคะ  โทสะ  โมหะ เลิกล้มไปเลย ความพยายามที่

หาเวลาส่วนตัว เพื่อให้เห็นตัว – แง่คิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

หาเวลาส่วนตัว เพื่อให้เห็นตัว – แง่คิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ – ถ้าเรามีเวลาเป็นส่วนตัว  เราจะเห็นตัวเป็นส่วนส่วน หลายคนที่ยังไม่เคยเห็น

ในที่สุด มันก็ถึงที่สุด – หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ในที่สุด มันก็ถึงที่สุด – หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ อะไร  มา  แล้วก็  ไป ถ้าปล่อยให้  อะไร  ผ่าน  ก็ผ่าน  อะไร  ได้ แต่ถ้าไม่ปล่อยให้  อะไรผ่าน เราก็ผ่าน  อะไร  ไม่ได้ ~ ค ว า ม ว่ า ง ~ มีอยู่ตลอด  มีอย่างถาวร  เสถียร ไม่เคยเกิด  ไม่เคยดับ ความปรากฏ  มีเพียงชั่วคราว ความมี  มีเพียงชั่วคราว ความไม่ปรากฏ  มีอยู่ตลอด ความไม่มี  มีอย่างถาวร ในใจเราก็เหมือนกัน ใจ  ว่าง ~ น่ะ  มีอยู่แล้ว ส่วนความสุข  ความทุกข์  จรมาเป็นขณะ ๆ แล้วมันก็ผ่านไป ถ้าเราเป็นเพียง “ผู้รู้  ผู้ดู” อะไร  ก็เป็นเพียงทางผ่าน จึงจะสามารถ  ผ่าน  อะไร “เพียงแค่  รู้“ นิพพานธาตุ  ไม่เคยหายไปไหน . ## พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ ## โอวาทปิดคอร์ส “เพียงแค่รู้” @ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์ ๑ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่มา: นิตยสาร SECRET Photo by Claus Grünstäudl on Unsplash บทความน่าสนใจ เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีพลัง เคล็ดลับดูแลชีวิตจิตใจ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ไม่นอกใจ นายแน่มาก! เรื่องเล่าเมื่อบวช ของ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ดีดูดดี ข้อคิดพลิกชีวิต โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ทำงานด้วย จิตว่าง […]

keyboard_arrow_up