Growth Mindset

รดน้ำพรวนดินให้ “Growth Mindset” ด้วยการทำงานอาสาสมัคร

account_circle
event
Growth Mindset
Growth Mindset

รดน้ำพรวนดินให้ “Growth Mindset” ด้วยการทำงานอาสาสมัคร

ที่ผ่านมา ‘Growth Mindset’ เป็น buzzword ในแวดวงการพัฒนาบุคลากรในเมืองไทยมา 4-5 ปี แต่ในต่างประเทศ แนวคิดนี้ถูกพูดถึงมากว่า 20 ปีแล้ว

ต้นทางของแนวคิดนี้ คือ ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ Carol S. Dweck นักจิตวิทยาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Stanford University ได้ศึกษาการพัฒนาตนเองและเขียนหนังสือชื่อ Mindset: The New Psychology of Success ในปี ค.ศ.2006 เนื้อหาโดยสรุปของหนังสือ อธิบายว่า การที่คนๆ หนึ่งจะประสบความสำเร็จได้ ในคนกลุ่มที่มี Fixed Mindset เชื่อว่าเรื่องความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดแล้ว ส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งมีมุมมองว่าตนเองสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆ หรือ Growth Mindset นั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและทะลุก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ของตนเองได้มากกว่า

แต่จะทำอย่างไร เราจึงสามารถรักษามุมมองเช่นนี้เอาไว้ได้ ในเมื่อทุกวันนี้มีปัจจัยที่บั่นทอนให้พลังใจในการมองโลกแบบคนมี Growth Mindset ลดลงไปได้เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหาในงาน ปัญหาในระดับสังคม เรื่อยไปจนถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เราไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น ภาวะโรคระบาด

 

เพื่อตอบคำถามดังกล่าว ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ Carol S. Dweck ได้มอบคำแนะนำสั้นๆ ไว้ ดังนี้

  1. การมี Growth Mindset ไม่ได้หมายถึงการคาดหวังให้ผลลัพธ์ดีๆ เกิดขึ้น แต่หมายถึงการตั้งใจมุ่งมั่น ฝึกฝน และนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงในการทำงานหรือการใช้ชีวิตในสถานการณ์ต่อๆ ไป
  2. ก่อนจะได้ Growth Mindset มาขอให้ลงรายละเอียดกับ ‘บทเรียน’ และ ‘วิธีการ’ ทุกๆ ครั้งที่ได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆ สิ่งที่เราจะได้รับ คือ การมองเห็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นซึ่งการให้คุณค่ากับบทเรียนและวิธีการนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการต่อยอดให้ Growth Mindset ยังเติบโตในตัวเราต่อไป
  3. จุดเริ่มต้น คือ การเสี่ยง ก้าวแรกของการสร้าง Growth Mindset ที่แท้จริงนั้นไม่ได้หมายถึงการกระโจนลงไปโดยไม่มีการเตรียมตัวใดๆ ก่อนที่จะทำงานใหม่ๆ หรือทดลองทำอะไรใหม่ๆ ผู้ที่ประสบความสำเร็จย่อมมีการเตรียมตัวและหาข้อมูลอย่างดี แม้ขั้นตอนนี้จะไม่ได้การันตีผลลัพธ์ แต่การเตรียมตัวจะช่วยจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้บ้าง อีกทั้งการเตรียมตัวที่ดียังเป็นฐานที่สำคัญที่จะช่วยต่อยอด ‘บทเรียน’ และทำความเข้าใจ ‘วิธีการ’ ได้อย่างแจ่มชัดและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

คราวนี้ เราไปดูเทคนิคสำคัญอีกข้อว่า ถ้าอยากให้ Growth Mindset ยังคงอยู่ในตัวเราต่อไปได้นานๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

 กลับไปสู่คุณค่าของ ‘การทำงาน’ งานอาสาสมัครเป็นงานที่เปิดโอกาสให้เราได้มองเห็นคุณค่าของการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างให้ต่อเนื่อง สิ่งนี้เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการสร้าง Growth Mindset เพราะคนที่รักในงานและเข้าใจถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนเองทำอยู่เท่านั้นจึงจะสามารถหล่อเลี้ยงให้ตนเองมีพลังใจในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนและมีความหมาย

  • สำรวจตำแหน่งแห่งที่ของตนเอง ก้าวต่อไปของการรดน้ำให้ Grow Mindset เติบโตได้ คือ การให้คำนิยามของตนเองว่าเป็นใคร ทำอะไร มีมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ซึ่งการทำงานอาสาสมัครจะมีส่วนเติมเต็มคำตอบตรงนี้ได้
  • การมีส่วนร่วมกับสังคม แน่นอนว่างานอาสาสมัครเป็นการเปิดประตูออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆ ในแวดวงที่เราไม่คุ้นเคย ทุกๆ ครั้งเราเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นการฝึกให้เราพร้อมรับและปรับตัวกับสิ่งที่ไม่คาดฝันซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการบ่มเพาะ Growth Mindset
  • สนามทดลองในการแก้ปัญหา การทำงานอาสาสมัครเปรียบเสมือน sandbox หรือสนามทดลองให้ได้ใช้ทักษะในการทำงานและการแก้ปัญหา เมื่อฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะนำทักษะไปปรับใช้ในการทำงานจริงและการใช้ชีวิตประจำวันได้

ThaiHealth Academy ขอเชิญชวนว่า ถ้าคุณมีเวลาว่างและอยากจะรถน้ำพรวนดินปลูก Growth Mindset ในหัวใจ ลองหาโอกาสไปลงมือทำกิจกรรมอาสาสมัคร อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เมื่อทำต่อเนื่องตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปจะเริ่มมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองว่า เปิดกว้าง สนุก ยืดหยุ่นทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น

สิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เมล็ดพันธุ์ Growth Mindset ได้ผลิบานขึ้นในหัวใจของคุณแล้ว…

keyboard_arrow_up