สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน กฎแห่งกรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

กฎแห่งกรรม
กฎแห่งกรรม

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน กฎแห่งกรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมแบบเข้าใจง่ายๆ ไว้ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อาจจะพูดให้ชัดว่า ทำดีได้ ความดี ทำชั่วได้ความชั่ว ถ้าเราทำดีอาจไม่ได้ของดี แต่อย่างไรเราก็ได้ ความดี

“ถ้าเราทำพูดคิดด้วยกิเลส มันก็เป็นการเพิ่มพลังของกิเลส หรืออกุศลธรรม นั่นเรียกว่าเป็นบาป แต่ทั้งคำว่าบาปที่เราใช้ในความหมายที่ค่อนข้างจะแรง แต่ที่จริงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน…”

ความสุขเริ่มขึ้นเมื่อ..ตื่น กับกูรูที่สลับสับเปลี่ยนกันมาทำให้ทุกวัน­ของคุณมีความสุข สุขด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า สุขด้วยการฟังธรรมจากกูรูหลากหลายท่าน สุขด้วยการลงมือปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากร­รม ฐานไปกับกูรูท่านต่าง ๆ ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความถนัด สุดท้ายสุขด้วยการแผ่เมตตา เพื่อแบ่งปันความสุขให้สรรพสัตว์ทั้งปวง ออกอากาศทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 05.00-06.00 น. ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34 จานดาวเทียมและเคเบิลทีวีช่อง 44

รายละเอียด
ออกอากาศวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 5.00 น.
ช่วงที่ 1 แค่รู้…ก็ตื่น โดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

keyboard_arrow_up