5 คำสอนจากพระ ที่คุณนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

คำสอนจากพระ
คำสอนจากพระ

5 คำสอนจากพระ ปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

นิตยสารซีเคร็ตขอนำ คำสอนจากพระ เรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นหลักนําทางชีวิตให้ตั้งมั่นในศีลธรรมและความดีตลอดไป

 

“มนุษย์ทุกวันนี้ทําตัว คล้ายสัตว์ คืออยู่รวมกันเป็น ฝูง เขาว่าอย่างไรก็ว่าตามกัน ไม่มีใครอยากแตกฝูง ไม่มี ใครคิดต่าง รู้ตัวอีกทีก็ตาม ฝูงมาจนจวนจะตกขอบเหว แล้วถึงรู้ตัวว่าไม่ใช่ น่าเสียดาย เวลาในชีวิต ฉะนั้น หาก เราพัฒนาปัญญาให้มากขึ้น เราก็จะกลายเป็นผู้ใช้ชีวิต ไม่ใช่ผู้มีชีวิตที่ถูกใช้”

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

 

“ทุกคนที่ยังมีสติต้องฝึกให้อภัย เปลี่ยนแรงแค้นให้เป็นอโหสิกรรมทุกวัน เพื่อละลายปมชีวิตจะได้หลับสบาย นอน  ตายอมยิ้ม”

พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

 

 “กรรมเราเป็นคนทํา เราก็ต้องเป็นคน แก้ จะไปให้คนอื่นแก้ไม่ได้ การเจริญกรรมฐานทําให้รู้กฎแห่งกรรมว่าเคยทําอะไรไว้ จะได้แก้กรรม (ชดใช้กรรม) ของตัวเอง”

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

 

 

“อยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้น  ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะตาย  เราก็จะรู้วิธีที่จะอยู่”

พระไพศาล วิสาโล

 

“พญามัจจุราชนั้นไม่มีความกรุณา หนุ่มหรือแก่ก็เอาชีวิต ไม่ควรประมาท  จึงควรรักษาศีลฟังธรรม  สร้างบุญให้เป็น      ที่พึ่งแก่ตัวตั้งแต่บัดนี้”

ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย

แหล่งที่มา : นิตยสาร Secret ปี 2560 ฉบับที่ 217 (10 ก.ค. 60) หน้า 30-43


บทความที่น่าสนใจ 

10 คำสอนของ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ปฏิบัติได้ คลายทุกข์

10 คำสอน เพื่อออกจากทุกข์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร

เขาทำมา ให้ธรรมกลับ ข้อคิดดีๆ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

7 ข้อคิด – บทเรียนชีวิตจากคนดัง ผู้ก้าวผ่านความทุกข์

keyboard_arrow_up