เรื่องราวของ พระนันทะ ผู้มีนางฟ้าเป็นแรงจูงใจ

พระนันทะ
พระนันทะ

เรื่องราวของ พระนันทะ ผู้มีนางฟ้าเป็นแรงจูงใจ

เมื่อครั้งยังเด็ก เชื่อว่าหลายคนคงเคยถูกพ่อแม่จูงใจด้วยสินจ้างรางวัลเพื่อให้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เด็กน้อยบางคนต้องกลั้นสะอื้นให้คุณหมอฉีดยา เพราะคุณพ่อบอกว่าจะให้รางวัลเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ กว่าจะรู้ว่าถูกอุบายของพ่อแม่เด็กน้อยก็หายไข้ สบายตัว บางคนอาจลืมเจ้าตุ๊กตาหมีตัวนั้นไปเสียด้วยซ้ำ พระนันทะ ก็เช่นกัน

ต่อเมื่อท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านจึงได้ล่วงรู้ว่า นางฟ้าสวยสะคราญที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า จะมอบให้เป็นรางวัลหากพระนันทะตั้งใจปฏิบัติธรรมนั้น แท้จริงแล้วเป็นอุบายอันแยบยลของพระพุทธองค์

เจ้าชายนันทะ นั้นเป็นถึงพระอนุชาต่างพระมารดากับพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงมีรูปโฉมงดงาม เมื่อเจ้าชายนันทะทรงเจริญพระชันษา พร้อมจะมีคู่ครอง พระองค์ก็ตกลงพระทัยเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับสตรีรูปงามเกินจะหาผู้ใดเทียม นามว่า ชนปทกัลยาณี แต่ความปรารถนาของเจ้าชายนันทะที่หวังจะได้ครองเรือนร่วมหอห้องกับพระชายากลับไม่เคยปรากฏเป็นจริง…

เนื่องจากในวันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีอภิเษกสมรสด้วย?หลังจากนั้นพระพุทธองค์ทรงยื่นบาตรให้เจ้าชายนันทะถือตามไปส่งยังที่ประทับ ด้วยความที่เจ้าชายนันทะ ทรงคิดคำนึงถึงชนปทกัลยาณีผู้เป็นเจ้าสาวอย่างท่วมท้น ในขณะที่ถือบาตรตามเสด็จอยู่นั้น เจ้าชายนันทะจึงสดับได้ยินแต่เสียงเพรียกอันอ่อนหวานของเจ้าสาวที่ร้องทูลตามหลังมาว่า “ขอให้เจ้าพี่นันทะเสด็จกลับมาโดยเร็ว”แต่ทันทีที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงที่ประทับพระองค์ได้ตรัสถามเจ้าบ่าวหมาดๆ ขึ้นว่า “นันทะ เจ้ามีประสงค์จะบวชมิใช่หรือ”

แม้อยากกลับไปหานางอันเป็นที่รักเจียนขาดใจ แต่เจ้าชายนันทะก็จำต้องตกปากรับคำบวชเป็นพระภิกษุด้วยความเกรงพระทัยพระศาสดา แต่ขณะที่ครองจีวรอยู่นั้น จิตใจของภิกษุนันทะกลับรุ่มร้อนพะวักพะวนถึงแต่พระชายาที่จากกันโดยไม่ได้สั่งลา พระนันทะจึงไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานมากเท่าที่ควรพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงมีกุศโลบายให้พระนันทะได้ยลโฉมเหล่านางฟ้าที่มีรูปงามกว่าชนปทกัลยาณีหลายร้อยเท่า

เมื่อเห็นดังนั้น พระนันทะจึงเกิดจิตพิศวาสและพร้อมจะทำ “ทุกอย่าง”เพื่อให้ได้เชยชมเหล่านางฟ้าโฉมงาม“ทุกอย่าง”ที่พระพุทธองค์ใช้เป็นเงื่อนไขจูงใจพระนันทะก็คือ“การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน”พระนันทะเมื่อทราบดังนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมอย่างถวายชีวิต เรื่องพระนันทะปฏิบัติธรรมเพื่อแลกนางฟ้ากลายเป็นประเด็นวิพากษ์ในหมู่สงฆ์อยู่พักใหญ่ แต่ครั้นภายหลังมีภิกษุถามเย้ยหยันพระนันทะในทำนองว่า“ปฏิบัติธรรมจวนจะได้เชยชมนางฟ้าหรือยัง”
ภิกษุเหล่านั้นกลับได้คำตอบจากพระนันทะว่า

“เราหาได้ต้องการนางเหล่านั้นไม่ เพราะขณะนี้เราได้ลุสิ่งที่สูงกว่านางฟ้าแล้ว” สิ่งที่“สูงกว่านางฟ้า”ที่พระนันทะหมายความถึงก็คือ“การบรรลุเป็นพระอรหันต์”นอกจากนี้ด้วยความที่ท่านมิได้ถือทิฐิว่าตนเป็นถึงพระอนุชาของพระพุทธเจ้า พระนันทะจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าผู้อื่นด้านสำรวมอินทรีย์อีกด้วย

แม้เส้นทางสู่การบรรลุธรรมของพระนันทะจะเริ่มต้นด้วยแรงจูงใจที่ไม่ค่อยสูงส่งโสภานัก แต่คงต้องยอมรับว่า เป้าหมายที่พระนันทะเดินทางไปจนถึงนั้น ช่างเป็นปลายทางที่สูงส่ง จนทำให้ผู้เดินทางหมดความใส่ใจในแรงจูงใจโดยสิ้นเชิง

เรื่อง:อิสระพร บวรเกิด เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Tales

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up