Q: ทำอย่างไรจึงจะใช้ชีวิตตามสำนวน “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” ได้อย่างมีความสุข

Q: ทำอย่างไรจึงจะใช้ชีวิตตามสำนวน “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” ได้อย่างมีความสุข
Q: ทำอย่างไรจึงจะใช้ชีวิตตามสำนวน “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” ได้อย่างมีความสุข
ถาม

เราควรทำอย่างไรจึงจะใช้ชีวิตตามสำนวน “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” ได้อย่างมีความสุขครับ

ตอบ

การเข้าไปสู่สถานที่นั้นๆ แล้วรับรู้ว่าสังคมดังกล่าวมีการกระทำที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม หรือเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำเราก็สามารถอยู่ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำตามเขา อย่างเช่น ถ้าต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่มีการคอร์รัปชั่นกัน เราไม่จำเป็นต้องไปคอร์รัปชั่นกับเขา ตราบเท่าที่เรายังไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปจัดการอะไรได้ก็ต้องรู้จักวางอุเบกขา คือต้องวางเฉย ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉยเมย ไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลย แต่วางเฉยอย่างรู้เท่าทัน และไม่ไปร่วมในพฤติกรรมในทางเลวร้าย แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ดี เช่น ทำโครงการรักษาความสะอาดในออฟฟิศ แบบนั้นเราถึงจะสนับสนุน ในขณะเดียวกันก็ทำงานของเราให้ดีที่สุด

 

พระอาจารย์มานพ  อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

keyboard_arrow_up