Q: พยายามรักษาศีล 5 แต่ทำไมเจอแต่คนเจ้าชู้

ถาม:

พยายามรักษาศีล 5 แต่ทำไมชีวิตเจอแต่คนเจ้าชู้ จะลดเวรกรรมที่ทำให้เจอแต่คนเจ้าชู้และผิดหวังในความรักบ่อย ๆ ได้อย่างไร

ตอบ:

ก็ไม่ต้องรัก จะได้ไม่ผิดหวัง ถ้าเราไม่รักใคร เราจะไม่ผิดหวังเพราะเขา ถ้าเรารักเขา เราก็จะต้องผิดหวัง มันเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นเรื่องธรรมดา คือกามเป็นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง กามนั้นเป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา ความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์เป็นทุกข์ เพราะกามคุณอารมณ์เป็นของไม่เที่ยง ใจของปุถุชนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เสมอ และยังเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม เรากระทำอกุศลกรรมอะไรไว้ ผลแห่งอกุศลกรรมก็ทำให้เราประสบพบความทุกข์อยู่บ่อยครั้งนั่นแหละ ฉะนั้น แก้ปัญหานี้ด้วยการไม่รักใครเสียเลยดีกว่า มีรักที่ไหน ที่นั่นมีทุกข์ ไม่มีความรักที่จะไม่ทำให้เกิดความทุกข์


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

keyboard_arrow_up