5 เคล็ดลับการกิน ลดความดันโลหิตสูง

ลดความดันโลหิตสูง
ลดความดันโลหิตสูง

ลดความดันโลหิตสูง ด้วยการกิน

ลดความดันโลหิตสูง ด้วยการปรับวิธีการกิน รวมถึงวิธีการใช้ชีวิต ด้วย 5 เคล็ดลับง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

1. ถ้าลดน้ำหนักได้ 10 กิโลกรัม ค่าความดันตัวบนจะลดได้ถึง 20 มิลลิเมตรปรอท

ความดัน

2. ปรับไปกินอาหารที่มีพืชผักผลไม้เป็นหลัก ค่าความดันตัวบนจะลดได้ถึง 14 มิลลิเมตรปรอท

ความดันเลือดสูง

3. การออกกำลังกายดีต่อสุขภาพเสมอ ปัญหาความดันโลหิตสูงก็เช่นกัน ถ้าออกกำลังกายให้หนักพอควรสม่ำเสมอ ค่าความดันตัวบนจะลดได้ถึง 9 มิลลิเมตรปรอท

ออกกำลังกาย

4. เนื่องจากความเค็มก็เป็นสาเหตุหนึ่งของความดันโลหิตสูง ดังนั้น ถ้าลดปริมาณเกลือในอาหารลง ค่าความดันตัวบนจะลดได้ถึง 8 มิลลิเมตรปรอท

ความดันเลือดสูง

5. สำหรับคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ ถ้าหากสามารถลด หรือเลิกได้ ค่าความดันตัวบนจะลดได้ถึง 4 มิลลิเมตรปอรท

วิธีการเหล่านี้ฟังเหมือนไม่ยาก แต่ต้องทำด้วยความตั้งใจ และศรัทธาในสุขภาพที่ดี ว่าจะนำมาซึ่งความสุขและความแข็งแรงนั่นเอง

ไม่เชื่อก็ลองดูเองนะ! ถ้าได้ผลดีแล้ว อย่าลืมบอกต่อด้วยนะ

keyboard_arrow_up