ท่าบริหาร คลายนิ้วล็อก

ท่าบริหาร คลาย นิ้วล็อก

เคยเกิดอาการ ” นิ้วล็อก ” หรือมีความรู้สึกชาบริเวณข้อต่อนิ้วมือ หรือเกิดการยึดติดของนิ้วมือ ทําให้ยืดเหยียดได้ไม่เต็มที่กันบ้างหรือเปล่า หากเคยมีอาการเหล่านี้หรือกําลังเป็นอยู่ คุณอาจกําลังเผชิญกับอาการนิ้วล็อกเข้าให้แล้ว

นายแพทย์วัฒนะ พันธุ์ม่วง นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย อธิบายถึงสาเหตุของอาการนิ้วล็อกดังกล่าวว่า เกิดจากการทํางานหนักเกินไป ทําให้เกิดการบาดเจ็บหรืออักเสบของข้อนิ้ว และมีอาการบวมตามบริเวณข้อนิ้ว ตั้งแต่โคนนิ้ว ข้อกลางนิ้ว จนถึงปลายนิ้ว ซึ่งอาการที่ชัดเจนคือ ไม่สามารถกํามือให้นิ้วชนกับฝ่ามือได้ ส่วนใหญ่เกิดกับคนที่ต้องทํางานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ทุกวัน

แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ เราขอเสนอวิธีบริหารนิ้วอย่างง่ายๆ ที่จะเน้นใช้แรงต้านเป็นหลัก   ช่วยให้การทํางานของระบบประสาทสัมผัสข้อต่อนิ้วถูกกระตุ้น เพื่อให้มีการยืดเหยียด และคลายตัวของการเกร็งจากนิ้วล็อก

ท่าเตรียม: หงายมือ วางลูกเทนนิสหรือลูกบอลยางเล็กๆ ลงบนมือ

นิ้วล็อก

ท่าปฏิบัติ: ใช้แรงข้อนิ้วกดลูกเทนนิสทีละนิ้ว จากนิ้วโป้งไปนิ้วก้อย จากนั้น สลับจากนิ้วโป้งไปนิ้วก้อย

นิ้วล็อก

ข้อมูลจากนิตยสารชีวจิต คอลัมน์ เกร็ดสุขภาพ (ออกกำลังกาย)

 

keyboard_arrow_up