3 สเต็ป เช็กความรุนแรงป่วยเป็น ไข้

ไข้
ไข้

เช็กความรุนแรงป่วยเป็น ไข้

 

         ไข้ อาจเป็นอาการป่วยอย่างแรกสุดที่เราเป็นกันตั้งแต่เพิ่งลืมตาดูโลก และหลังจากนั้นไข้ก็ติดตามเรามาทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไรที่ภูมิชีวิตไม่แข็งแรง เมื่อนั้นเราก็จะได้สู้รบตบมือกับไข้เสมอ

ด้วยเหตุนี้ ไข้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะอาจเป็นสัญญาณแรกๆ ที่เตือนให้เรารู้ว่าอาจกำลังมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่ปัญหาเล็กๆ เท่าไม้จิ้มฟัน ยันปัญหาใหญ่เท่าเรือรบก็ได้

ดังนั้น การเป็นไข้บ่อยๆ หรือเป็นไข้ที่รุนแรง นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพแล้ว ก็อาจถึงขั้นบั่นทอนอายุขัยได้ด้วย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและดูแลตัวเองให้ห่างจากไข้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเช่นนี้และอีกสารพัดไข้ เราจึงนำเสนอเรื่องไข้แบบครบกระบวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวช่วยที่จะทำให้ เช็กอาการไข้ได้ด้วยตัวเอง

 

ทำไมจึงเป็น ไข้

แพทย์หญิงวีรวรรณ ลุวีระ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายสาเหตุที่ทำให้ป่วยเป็นไข้ว่า

“สาเหตุหลักๆ ของการเกิดไข้แบ่งได้ 2 อย่าง คือ ไข้เกิดจากการติดเชื้อและไข้ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งไข้ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับโรคติดเชื้อ ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้ออาจมาจากการใช้ยา เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเอง เป็นโรคเกี่ยวกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือมะเร็งในระบบเลือด ตลอดจนอาการอักเสบที่อวัยวะภายใน

“ลักษณะของไข้มีสองแบบ แบบแรกคือไข้เฉียบพลัน เกิดจากกลุ่มโรคติดเชื้อ เช่นถ้าเป็นแบคทีเรียจะเกิดจากติดเชื้อในกระแสเลือด ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อในระบบต่างๆ เช่น ปอดอักเสบ ถ้าเป็นไวรัสก็เช่น ไข้เลือดออก หรือเป็นมาลาเรียไข้รากสาดน้อย ไข้รากสาดใหญ่ ที่พบบ่อยในเมืองไทย คือ มาลาเรีย ไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ ติดเชื้อไข้รากสาดใหญ่

“ส่วน แบบที่สองเป็นไข้เรื้อรัง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อที่มีความรุนแรงไม่มาก คนไข้ยังพอทนไหว ทำให้มีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น กาติดเชื้อวัณโรค หรือเชื้อรา หรือเป็นโรคอื่น คือ มะเร็งในระบบเลือด”

ทุกคนคงมีประสบการณ์ตรงกันว่า การเป็นไข้ตัวร้อนแต่ละครั้งนั้นต่างกัน บางครั้งเป็นไข้สูง บางครั้งไข้อาจไม่สูงมาก แต่กลับเป็นอยู่หลายวัน และอีกสารพันอาการไข้ที่เคยเป็นกันมา

ไปดูกันค่ะว่า ไข้แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร และแบบไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

 

Step 1 : สังเกตไข้สัมพันธ์กับเวลา

เช็คไข้

ตำราเรื่องไข้บอกถึงลักษณะไข้ที่สัมพันธ์กับเวลา และอาจส่อให้เห็นว่ากำลังป่วยเป็นโรคบางโรค ลองเช็กอาการไข้ดังต่อไปนี้ดูค่ะ

ไข้สูงลอย มีอุณหภูมิขึ้นลงระหว่างวัน แต่จะไม่ลงมาแตะที่อุณหภูมิร่างกายปกติ ไข้ประเภทนี้มักพบจากการติดเชื้อทั่วไป เช่น เชื้อแบคทีเรีย

ไข้เป็นๆ หายๆ คือ มีไข้ แล้วอุณหภูมิร่างกายลดลงมาที่อุณหภูมิปกติ หลังจากนั้นกลับมามีไข้ใหม่ ไข้เป็นๆ หายๆ นี้มักเป็นลักษณะของไข้มาลาเรียมากกว่าโรคอื่นๆ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อมาลาเรียด้วย เช่น เชื้อบางชนิดทำให้เป็นไข้ทุก 24 ชั่วโมง บางชนิดทำให้เป็นไข้เป็นทุก 48 หรือ 72 ชั่วโมง

อาการไข้ตลอดเวลา มีอาการไข้สูงตลอดเวลา อาจเป็นอาการหนึ่งของโรคไข้เลือดออก หัด ไทฟอยด์ ปอดบวมเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

เป็นไข้นานกว่าสองสัปดาห์ อาจเป็นอาการหนึ่งของโรคมาลาเรีย ไทฟอยด์ วัณโรค มะเร็ง มีหนองหรือฝีในอวัยวะภายในของร่างกาย เช่น ฝีในปอด ฝีในตับ ฝีในไต

เป็นไข้นานเป็นแรมเดือน อาจเป็นอาการหนึ่งของวัณโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ลิวคีเมีย หนองหรือฝีในอวัยวะภายในติดเชื้อราต่างๆ

อ่านต่อหน้าที่ 2

 

Step 2 : สังเกตไข้สัมพันธ์กับอาการ

ปวดท้อง

บางครั้งไข้ไม่ได้คุกคามเราอย่างเดียว แต่เกิดพร้อมกับอาการป่วยบางอย่าง ต่อไปเราไปเช็กอาการไข้ที่สัมพันธ์กับอาการพึงระวังกันบ้าง

เป็นไข้ หน้าเหลือง อาจเป็นอาการหนึ่งของโรคมาลาเรียไทฟอยด์ ถุงน้ำดีอักเสบ ฝีในตับ หรือโรคเกี่ยวกับระบบเลือด

เป็นไข้ หน้าซีด อาจเป็นอาการหนึ่งของโรคมาลาเรียไทฟอยด์ หรือโรคเกี่ยวกับระบบเลือด

เป็นไข้ หน้าแดง เปลือกตาแดง อาจเป็นอาการของไข้จากเชื้อไวรัส เช่น ไข้เลือดออก หัด หรือไข้หวัดใหญ่

นอกจากนี้ ตำราการแพทย์ยังได้ระบุอาการไข้ที่เกิดร่วมกับอาการในระบบต่างๆ ที่อาจส่อถึงอาการหรือโรคบางโรคด้วย

ถ้ามีอาการไข้ร่วมกับอาการทางระบบย่อยอาหาร เช่นท้องอืด ปวดท้อง อาเจียน มีอาการท้องเดินหรือถ่ายเหลวมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ อาจเป็นมาลาเรีย ไทฟอยด์

         ถ้ามีไข้ร่วมกับอาการทางระบบหายใจ เช่น เจ็บหน้าอกหายใจหอบ ไอมีเสมหะ อาจเป็นปอดบวม ถ้าไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด มีไข้ตอนบ่ายร่วมด้วย อาจเป็นอาการของวัณโรค

         ถ้ามีไข้ร่วมกับอาการทางระบบประสาท ซึม เพ้อ ชักหมดสติ แขนขาเป็นอัมพาต ไม่มีแรง ปวดศีรษะรุนแรงอาเจียนพุ่ง กระหม่อมโป่งตึง คอแข็ง มีโอกาสเป็นโรคทางสมองและระบบประสาท เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ หรืออาจเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่น บาดทะยัก

ถ้ามีไข้ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ดีซ่าน ซีด บวมต่อมน้ำเหลืองโต มีจุดแดงจ้ำเขียว พรายย้ำ) เลือดออกตามที่ต่างๆ อาจเป็นโรคเกี่ยวกับระบบเลือด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ลิวคีเมีย ไข้เลือดออก โรคตับ โรคถุงน้ำดีหรือโรคไต

 

Step 3 : ไข้วิกฤติ รีบพบหมอด่วน

หาหมอ

คุณหมอวีรวรรณเล่าถึงจุดสังเกตอาการไข้ที่ถือว่าเข้าข่ายอันตรายและควรไปพบแพทย์ทันที ดังต่อไปนี้

ไข้สูงมากเกิน 40 องศาเซลเซียส เพราะทุก 1 องศาของอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น หัวใจจะเต้นเพิ่มขึ้น 15 ครั้งต่อนาที ทำให้การเผาผลาญของร่างกายเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีการใช้น้ำและพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้น แต่ผู้ป่วยมักกินอาหารและน้ำได้น้อย คนไข้จึงมักอ่อนเพลียมากนอกจากนี้การเป็นไข้สูงยังอาจเกิดจากการติดเชื้อที่รุนแรงในเด็กอายุน้อยๆ ไข้สูงอาจทำให้ชัก

มีอาการรุนแรงในระบบต่างๆ ร่วมด้วย เช่น มีอาการทางระบบประสาท มีอาการปวดศีรษะมาก ชัก อ่อนแรงหมดสติ ระดับความรู้ตัวเปลี่ยน เช่น สับสน เพ้อซึมลง

ระบบทางเดินหายใจ มีอาการหอบเหนื่อย เจ็บแน่นหน้าอก

ระบบทางเดินอาหาร เช่น กินไม่ได้ คลื่นไส้อาเจียนมาก ตัวเหลือง ปวดท้อง

อาการทางผิวหนัง เช่น เป็นผื่นตามตัว มีผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งหรือข้อบวมแดงร้อนเป็นพิเศษ

ระบบอื่นๆ เช่น ปัสสาวะ อุจจาระเป็นเลือดหรือเป็นหนอง

อาการไข้ในคนที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง คุณหมอวีรวรรณแนะนำว่า ถึงแม้ไข้จะไม่สูงหรือมีอาการไม่รุนแรงก็ตาม แต่สำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มควรไปพบแพทย์ทันทีที่มีอาการ เช่น คนที่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยากดภูมิหรือยาเคมีบำบัด ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมหลายโรค ผู้ป่วยเบาหวาน?ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวข้างต้น แม้จะเป็นไข้แค่ 1 – 2 วันและอาการไม่รุนแรง ก็ควรไปพบแพทย์ทันที เพราะภูมิคุ้มกันไม่ดี

อย่างไรก็ตาม คุณหมอวีรวรรณเน้นย้ำว่า อาการไข้ไม่ได้เป็นอาการเพียงอย่างเดียวที่สามารถบอกถึงการป่วยเป็นโรคใดๆ ได้

“ในรายละเอียดของการสรุปว่าเป็นโรคอะไร ต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ เช่น มาลาเรีย ต้องมีประวัตินำมาก่อน ว่ามีประวัติเข้าป่าหรือไม่และอาการของแต่ละคนไม่เท่ากัน

“ดังนั้น การจะบอกว่าเป็นโรคอะไรต้องเริ่มตั้งแต่ว่า เรามีประวัติไปสัมผัสอะไร ประวัติการใช้ยา ประวัติโรคร่วมเดิม แล้วจึงมาดูอาการว่าเป็นอะไรบ้าง อาการที่แพทย์ตรวจพบคืออะไร ดูปัจจัยอื่นๆ จึงจะสรุปได้”

ดังนั้น เมื่อมีอาการไข้ ต้องหมั่นสังเกตอาการอย่างละเอียด แล้วบอกคุณหมอให้ทราบถึงลักษณะของไข้ที่เป็น และอาการร่วมทุกครั้งเพื่อการรักษาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

ต่อไปเราไปดูวิธีดูแลตัวเองอย่างถูกต้องให้หายไข้เร็วๆ กันค่ะ

อ่านต่อหน้าที่ 3

 

ดูแลไข้ให้หายไว          

คุณหมอวีรวรรณแนะนำการดูแลไข้เบื้องต้นว่า

“เมื่อเป็นไข้ ให้จดระยะเวลาว่ามีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5องศาเซลเซียส) วันละกี่รอบ รอบละกี่องศา และมีอาการอย่างไร

“การดูแลเบื้องต้น ให้เช็ดตัวลดไข้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สบายไม่ใส่เสื้อผ้าที่ทำให้ร้อนจนเกินไป หากกินยาให้กินพาราเซตามอลหลีกเลี่ยงกลุ่มยา NSAID เช่น แอสไพรินหรือบรูเฟน (Brufen) แต่ไม่ควรกินยาพาราเซตามอลเกินวันละ 10 เม็ด ซึ่งเท่ากับขนาดยารวม 5 กรัม

“ไม่แนะนำให้ซื้อยา ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อ ยาปฏิชีวนะ ยาแก้อักเสบ เพราะไม่ตรงกับโรค เกิดผลข้างเคียงของยา แพ้ยาและเชื้อดื้อยาตามมาได้ ดื่มน้ำให้เพียงพอ เพราะเวลาที่เรามีไข้จะมีการเผาผลาญมาก หากมีอาการรุนแรง ควรไปพบแพทย์”

สำหรับการดูแลไข้ตามศาสตร์แพทย์แผนไทยที่สามารถทำควบคู่กันไปได้ คุณชลาลัย โชคดีศรีจันทร์ แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนำว่า

“อย่างแรกคือสังเกตตัวเองว่าน่าจะเป็นไข้จากอะไร แล้วปรับมูลเหตุการเกิดโรคให้ถูกต้อง เช่น ตากฝนแล้วเป็นไข้ ก็เกิดจากการกระทบเย็น ก็ต้องทำตัวเองให้อบอุ่น

“ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ถูกต้องเพื่อปรับธาตุ อย่างเป็นไข้ แนะนำให้กินอาหารรสขม ซึ่งจะมีฤทธิ์เย็น เช่น มะระตำลึง ฟักแฟง แตง อย่ากินอาหารรสร้อน เช่น กลุ่มพริกไทย

เครื่องเทศต่างๆ เพราะจะเป็นการเติมฤทธิ์ร้อนเข้าไปในร่างกาย “เมื่ออุณหภูมิร่างกายลดจนความร้อหมดจากร่างกายไปแล้วจริงๆ คนไข้จะรู้สึกอ่อนเพลีย ช่วงนี้เราเรียกว่าลมปลายไข้จะเป็นช่วงที่เริ่มกินอาหารฤทธิ์ร้อน เช่นเครื่องเทศ ได้ทีละเล็กละน้อย เพื่อช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า”

คุณชลาลัยยังได้แนะนำตำรับยาไทยในตำรับยาสามัญประจำบ้านที่ช่วยรักษาไข้ ดังต่อไปนี้

ยาเขียว ยาขม ยาจันทลีลา รักษาไข้ตอนเปลี่ยนฤดู เช่นไข้หวัด

ประสะจันทน์แดง รักษาไข้หวัดใหญ่

ยา 5 ราก เป็นยากระทุ้งพิษไข้ ใช้รักษาไข้หัด อีสุกอีใสไข้พิษต่างๆ

ยาเขียว นอกจากเหมาะกับหวัดแล้ว ยังใช้รักษาไข้ที่มาพร้อมกับอาการท้องผูก เพราะเป็นยาที่ช่วยเพิ่มน้ำ ช่วยระบายอุจจาระ ปัสสาวะออก ถ่ายเทความร้อน ทำให้ร่างกายเย็นลง

จาก คอลัมน์เรื่องพิเศษ นิตยสารชีวจิต ฉบับ 312 (1 ตุลาคม 2554)


บทความน่าสนใจอื่นๆ

10 สูตรต้านหวัด ช่วงปลายฝน

6 อาหารช่วยคุณต่อสู้กับ โรคหวัด ได้อย่างสบ๊ายสบาย

น้ำขิง ผลไม้ สูตรเด็ดทำง่ายช่วยต้านหวัด!

keyboard_arrow_up