เทคนิค ตรวจภายใน สำหรับสาวโสด

ตรวจภายใน
ตรวจภายใน

ตรวจภายใน สำหรับสาวโสด

ตรวจภายใน สำหรับสาวโสดนั้น มีข้อแตกต่างกับสาวมีครอบครัวอยู่บ้าง

หากมีคำถามว่า สาวโสดนั้นดีอย่างไร ขอตอบว่า นอกจากไม่ต้องมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจแล้ว ในเรื่องสุขภาพ สาวโสดมีข้อดี คือ โอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกมีน้อยมากๆ เพราะมะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุมาจากการติดไวรัสเอชพีวี ซึ่งร้อยละ 99.7ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แต่อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 0.3 ก็ยังมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นการติดไวรัสเอชพีวีมาจากทางอื่น เช่น การสัมผัส การเข้าห้องน้ำ เป็นต้น

มะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของหญิงไทย ดังนั้นสาวโสดฟังข้อมูลแล้วน่าจะสบายใจที่โอกาสเป็นโรคมะเร็งฮิตอันดับหนึ่งมีน้อยมากๆ จุ๊ๆ ไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก แต่สาวโสดมีโอกาสเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โรคเนื้องอกมดลูก โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรง-มดลูก สูงกว่าคนที่แต่งงานและมีลูก (โฮ)

ต่อคำถามว่า สาวโสดควรตรวจภายในหรือไม่ ต้องมาทำความรู้จักก่อนค่ะว่า การตรวจภายในคืออะไร

ตรวจภายใน

การตรวจภายในคือการตรวจโดยสูติแพทย์ โดยใช้หลักการคือ ดู คลำ รีด ใส่เครื่องมือ กด

ดู สูติแพทย์จะตรวจโดยพิจารณาดูอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก

คลำ สูติแพทย์จะคลำดูอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ได้แก่แคมใหญ่ แคมเล็กสองข้าง ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม

รีด สูติแพทย์จะรีดดูรูปัสสาวะว่ามีหนองอยู่ภายในรูปัสสาวะไหม

ใส่เครื่องมือ สูติแพทย์จะใส่เครื่องมือที่คล้ายปากเป็ดในขนาดที่พอเหมาะตรวจดูช่องคลอดและปากมดลู

กด สูติแพทย์ใช้นิ้วมือสองนิ้วคือนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือที่ถนัดสอดใส่เข้าไปในช่องคลอด อีกมือหนึ่งกดที่หน้าท้องเพื่อตรวจดูอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน ได้แก่ มดลูก ปีกมดลูก รังไข่และอุ้งเชิงกราน ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่

ฟังดูเหมือนมีหลายขั้นตอน แต่การตรวจภายในรวมขั้นตอนทั้งหมดนั้นไม่เกิน 3 - 5 นาที และขอย้ำ ไม่เจ็บเลยค่ะ เพราะสูติแพทย์มักจะทำอย่างนุ่มนวลและสุภาพ

การตรวจภายในมีประโยชน์ดังนี้ ตรวจเช็กความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและภายใน ได้แก่ แคมใหญ่ แคมเล็กต่อมน้ำหล่อลื่นบาร์โทลิน ช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ อุ้งเชิงกราน

ตรวจหาการอักเสบติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธ์ุภายนอกและภายใน ได้แก่ แคมใหญ่ แคมเล็ก ต่อมน้ำหล่อลื่นบาร์โทลินช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ อุ้งเชิงกราน

ตรวจหาเนื้องอกของแคมใหญ่ แคมเล็ก ต่อมบาร์โธลินช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ อุ้งเชิงกราน อาจจะคลำพบเนื้องอกบางส่วนของลำไส้ใหญ่ (หากมี) ได้ด้วย

สามารถขริบเนื้อปากมดลูกไปตรวจ หากสงสัยว่า เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามในขั้นตอนเดียวกับการตรวจภายใน สามารถตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก

ตรวจภายใน

ควรตรวจภายในเมื่อไร

ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วและสาวโสดอายุ 21 ปีขึ้นไปก็ควรตรวจทุกปีค่ะการเตรียมตัวตรวจภายใน อันที่จริงการตรวจภายในไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก ข้อพึงปฏิบัติมีดังนี้

- เตรียมใจ อย่ากลัว เพราะการตรวจไม่ยุ่งยาก ไม่เจ็บไม่น่าอาย

- เตรียมกาย ได้แก่ ควรมาตรวจตอนไม่ได้เป็นระดู (หากระดูผิดปกติ เช่น กะปริบกะปรอยสามารถตรวจภายในได้เลย)

- เว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนมาตรวจ

- ไม่ต้องสวนล้างหรือทำความสะอาดก่อนมาตรวจภายในเพราะอาจทำให้ไม่เห็นร่องรอยของตกขาวหรืออาการผิดปกติอื่น ๆ

- ปัสสาวะทิ้งก่อนมาตรวจ เพราะหากกลั้นปัสสาวะ แพทย์อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นถุงน้ำผิดปกติในช่องท้องได้

- ทำความสะอาดอาบน้ำตามปกติธรรมดาก็เพียงพอที่จะมาตรวจภายใน ไม่ต้องโกนขนที่อวัยวะเพศ

 

ข้อดีของการตรวจภายใน

เป็นการตรวจร่างกายชนิดเดียวที่องค์การอนามัยโลกยกย่องว่าคุ้มค่าที่สุด ทั้งเวลาที่เสียไป ค่าใช้จ่าย และผลที่ได้รับ

ดังนั้น ฟันธง! สาวโสดอายุเกิน 21 ปีควรตรวจภายในค่ะ

แต่การตรวจภายในของสาวโสดจะแตกต่างจากการตรวจภายในของสาวที่ผ่านการแต่งงานแล้วดังนี้

1. ในสาวโสดทั่วไป สามารถตรวจภายในได้ โดยใช้เครื่องมือที่คล้ายปากเป็ดขนาดเล็กและใช้น้ำยาหล่อลื่นช่วย

2. ในสาวโสดบางราย เยื่อพรหมจรรย์ไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถใส่เครื่องมือที่คล้ายปากเป็ดตรวจภายในได้ อาจตรวจทางทวาร-หนักแทน ซึ่งไม่สามารถตรวจหามะเร็งปากมดลูกได้ แต่อาจตรวจโรคอื่น ๆ ได้ เช่น โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โรคเนื้องอกมดลูก เนื้องอกรังไข่ เป็นต้น

3. ในรายที่ไม่อยากตรวจภายในเลย อาจตรวจช่องท้องโดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ ซึ่งสามารถตรวจหาโรคเนื้องอกมดลูกเนื้องอกรังไข่ โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ชนิดที่มีช็อกโกแลตซีสต์ แต่ไม่สามารถตรวจหามะเร็งปากมดลูกและโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ชนิดไม่มีช็อกโกแลตซีสต์ได้

4. ในรายที่ไม่อยากตรวจประจำทุกปี อาจจะตรวจสามปีครั้งแต่ต้องสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและมาตรวจทันทีที่มีอาการผิดปกติ เช่น มีตกขาวผิดปกติ ปวดท้อง ท้องอืดประจำเดือนมาผิดปกติ ปวดประจำเดือน ปัสสาวะผิดปกติ คลำก้อนในท้องได้ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ต้องทำใจว่าหากมาตรวจตามอาการ ธรรมชาติของบางโรคกว่าจะมีอาการก็จะเป็นมากแล้ว เช่น มะเร็งรังไข่ เป็นต้น

คอลัมน์เปิดห้องหมอสูติ นิตยสารชีวจิต ฉบับ 383 (16 ก.ย.57)


บทความน่าสนใจอื่นๆ

เคล็ดลับต้าน 4 โรคมะเร็งในผู้หญิง สไตล์สาวโสด

5 วิธีสร้างความมั่นใจ ช่วย “จุดซ่อนเร้น” ปลอดกลิ่น

3 ประสบการณ์จริง สู้ “มะเร็งผู้หญิง”

keyboard_arrow_up