บทสวดศพ อภิธรรม 7 คัมภีร์ แปล

บทสวดศพ อภิธรรม 7 คัมภีร์ แปล พระสังคิณี กุสะลา ธัมมา, พระธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล, ให้ผลเป็นความสุข อะกุสะลา ธัมมา,   ธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศล, ให้ผลเป็นความทุกข์, อัพ๎ยากะตา ธัมมา,   ธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากฤต, เป็นจิตกลางๆ อยู่,   กะตะเม ธัมมา กุสะลา,   ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล ยัส๎ะมิง สะมะเย,   ในสมัยใด, กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง โหติโสมะนัสสะสะหะคะตัง, กามาวจรกุศลจิตที่ร่วมด้วยโสมนัส, คือความยินดี, ญาณะสัมปะยุตตัง,    ประกอบด้วยญาน คือ ปัญญาเกิดขึ้น ปรารภอารมณ์ใด ๆ, รูปารัมมะนัง วา,   อารมณ์ทางรูปก็ดี, สัททารัมมะนัง วา,   อารมณ์ทางเสียงก็ดี, คันธารัมมะนัง วา,   อารมณ์ทางกลิ่นก็ดี, ระสารัมมะนัง วา,   อารมณ์ทางรสก็ดี, โผฏฐัพพารัมมะนัง วา, อารมณ์สัมผัสกายก็ดี, […]

“สำเร็จแล้ว” พระไตรปิฎกสากลฉบับภาษาไทย

“สำเร็จแล้ว” พระไตรปิฎกสากลฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด การเผยแผ่พระไตรปิฎก เท่ากับเป็นการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า การแปล พระไตรปิฎกสากลฉบับภาษาไทย สำเร็จ เท่ากับพุทธศาสนิกชนชาวไทยมีโอกาสได้ศึกษาพระไตรปิฎกทั้ง เถรวาท และนิกายอื่น คือ มหายานและวัชรยาน มากขึ้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีโครงการแปลพระไตรปิฎกสากล ประกอบด้วย (1) พระไตรปิฎกพุทธศาสานาเถรวาท  (2) พระไตรปิฎกพุทธศาสานามหายาน และ (3) พระไตรปิฎกพุทธศาสานาวัชรยาน มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีกำหนดให้เสร็จทันก่อนวันวิสาขบูชา เพื่อแจกในวันงานวิสาขบูชาโลก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 พฤษาภาคม 2561   ล่าสุดพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) หัวหน้าคณะทีมแปลพระพุทธศาสนาเถรวาท กล่าวถึงความคืบหน้าของการแปลพระไตรปิฎกสากลว่า ขณะนี้คณะทำงานแปลพระไตรปิฎกฉบับสากลเป็นภาษาไทย ได้แปลและตรวจความสมบูรณ์ของการแปลเรียบร้อยแล้ว นอกจากในส่วนของภาษาไทย ยังตีพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ด้วย คาดว่าจะเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 5-20 พฤษภาคม นี้ โดยจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ […]

Dhamma Daily : จะทำอย่างไรเมื่อคนที่คบด้วย โกหก ว่าโสด ทั้งๆ ที่มีแฟนอยู่แล้ว

ถาม : มารู้ทีหลังว่าคนที่คบด้วยมีแฟนอยู่แล้ว  แต่เขา โกหก ว่าโสด ใจหนึ่งอยากเลิก แต่อีกใจคิดว่าเขาอาจรักเราจริง ลังเลว่าควรไปทางไหนดี ขอคำแนะนำพระอาจารย์ด้วยนะคะ 

Dhamma Daily : สามีคบชู้ ควรปรับใจอย่างไร ไม่ให้โกรธทั้งสามีและผู้หญิงคนใหม่

ถาม : สามีคบชู้ ดิฉันจับได้จึงขอเลิก ทำให้ทั้งคู่อยู่กินกันเปิดเผยสะดวกใจ ดิฉันกลับคิดมากว่ายอมง่ายไปหรือเปล่า ทำไมเราต้องเป็นทุกข์อยู่ฝ่ายเดียว ดิฉันควรปรับใจอย่างไรไม่ให้โกรธเกลียดทั้งสองคนนั้นคะ

“ธรรม” ได้ทุกเวลาที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือหนทางหนึ่งของการพัฒนาจิตใจให้เจริญ แต่สถานปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มักกำหนดวัน - เวลาในการเข้าปฏิบัติ ทำให้คนที่มีเวลาน้อยไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จึงเปิดให้ผู้ที่สนใจมาปฏิบัติธรรมได้ทุกเมื่อ โดยหวังว่าธรรมะจะช่วยนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่การพ้นทุกข์ที่แท้จริง

ค้นพบอิสระทางจิตใจท่ามกลางธรรมชาติ ณ วัดพระธาตุดอยกองข้าว

วัดพระธาตุดอยกองข้าว สถานปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบเหมาะสำหรับผู้ต้องการพบความสงบสุขในจิตใจ

ให้ทานอย่างไรให้เป็นทานแท้ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการลงทุนชนิดหนึ่ง – ว.วชิรเมธี

ถ้าจะให้ ทานแท้ โดยเฉพาะวัตถุทานให้ถูกต้อง เราต้องให้เพื่อกำจัดความตระหนี่ถี่เหนียว ตั้งเจตนารมณ์ให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วให้ทาน

เสพศิลป์เคล้าธรรมะสู่ความเป็นปราชญ์ นิทรรศการศิลป์ สุ จิ ปุ ลิ

เสพศิลป์เคล้าธรรมะสู่ความเป็นปราชญ์ นิทรรศการศิลป์ สุ จิ ปุ ลิ   นิทรรศการศิลป์ สุ จิ ปุ ลิ เป็นนิทรรศการรวมผลงานศิลปะ ทั้งภาพวาด ภาพถ่าย ภาพปั้น หรือการนำวัตถุมาสร้างเป็นงานศิลปะ ของศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นที่ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 – 24 พฤษภาคม 2561 วันจันทร์-ศุกร์ เปิด 10.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิด 11.00-18.00 น. หอศิลป์จามจุรีชั้น 1 นิทรรศการศิลป์  สุ จิ ปุ ลิ  นอกจากจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานศิลปะแล้ว ยังจัดขึ้นเพื่อย้อนวันวานของศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ได้หวนกลับมาพบปะกันอีกครั้ง ให้ระลึกถึงบรรยากาศ ความหลัง และความทรงจำที่ดีในตอนจัดศิลปนิพนธ์เมื่อ พ.ศ.2530 […]

Dhamma Daily : อุทิศบุญให้เทวดา เจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวร…บุญจะถึงหรือไม่ – ท่าน ว. มีคำตอบ

อุทิศบุญให้เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร เจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน หลังจากทำบุญเสร็จแล้ว ท่านเหล่านั้นจะได้รับจริงหรือไม่ ท่าน ว.วชิรเมธี มีคำตอบ

” สองหน้าของ สัจธรรม ” ข้อคิดที่ได้จากอ่างขาง

” สองหน้าของสัจธรรม ” ข้อคิดที่ได้จาก อ่างขาง “ถ้าความสุขคือ ดอกไม้งามในวันนี้ ความทุกข์ก็คือดอกไม้โรยในวันหน้า” มันคือสัจธรรม ที่ได้จากตอนไปเที่ยวที่ อ่างขาง   ตอนที่บอกเพื่อนว่า ภาพซากดอกไม้บนหลังคาเก่านี้เป็นหนึ่งในภาพโดนใจ 20 ภาพของฉันสำหรับทริปอ่างขาง เพื่อนถึงกับอึ้งและพูดอย่างรักษาน้ำใจว่า “คนมีศิลป์ มองอะไรก็ศิลป์ไปหมด” ฉันได้แต่ยิ้ม รู้เลยว่าเพื่อนคงจะคิดว่า ภาพนี้มันสวยตรงไหนดูไม่ออกเลย ถ้าจะบอกว่าโดนใจตรงที่มันไม่สวยนี่แหละ ก็ดูเหมือนคนพูดจากวนประสาท แต่มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ บนดอยอ่างขางเต็มไปด้วยดอกไม้สวยงาม เรียกได้ว่าถ้าจะเดินถ่ายรูปทั้งหมดคงต้องใช้เวลาเป็นวัน ฉันมาที่นี่เป็นครั้งที่สาม ทุกครั้งได้ภาพดอกไม้สวย ๆ กลับมามากมาย แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รูปซากดอกไม้ ซากใบไม้ ซึ่งหาความงามมิได้กลับมาด้วย ท่ามกลางสิ่งสวยงามยั่วยวนใจ ฉันได้เห็นสัจธรรมของความร่วงโรย ซากของความงามในอดีต   หลวงพ่อชา สุภทฺโท แห่งวัดหนองป่าพงเคยกล่าวไว้ในเรื่อง “สองหน้าของสัจธรรม” ว่า “คนเราไม่รู้จักคิดย้อนหน้าย้อนหลัง เห็นแต่หน้าเดียวไปเลยจึงไม่จบสักที ทุกอย่างมันต้องเห็นสองหน้า มีความสุขเกิดขึ้นมาก็อย่าลืมทุกข์ ทุกข์เกิดขึ้นมาก็อย่าลืมสุข มันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน” ตอนที่เราเห็นดอกไม้สวยงามก็มีความสุข อีกไม่กี่วันกลับมาดูใหม่ ดอกไม้ดอกนั้นเหยี่วเฉา ร่วงโรยไปซะแล้ว มันก็ทุกข์ […]

7 เรื่องเล่าน่ารู้ของ หลวงพ่อชา สุภทฺโท พระอริยสงฆ์แห่งเมืองดอกบัวงาม

คนจำนวนมากจดจำ หลวงพ่อชา สุภทฺโท ได้เป็นอย่างดี ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ผู้เพียรเผากิเลสแห่งตนและหมู่ชนให้หมดสิ้นไป 

พระราหุล บุตรผู้คู่ควรแก่บิดา

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงทราบว่าพระมเหสีทรงให้กำเนิดพระโอรส พระองค์ทรงรักและห่วงลูกยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก จึงเปล่งคำอุทานออกมาว่า ห่วงเกิดขึ้นเสียแล้ว พระกุมารจึงมีนามว่า “ พระราหุล ”

วัดสังฆทาน สัปปายะสถานบำบัดใจด้วยธรรม (ชาติ)

วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนับเป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ

มีทุกอย่าง แต่ยังทุกข์… ความสุขหายไปไหน ?

ความสุขหายไปไหน ? คุณเคยถามตัวเองด้วยประโยคนี้ไหม แม้ชีวิตมีพร้อมทุกอย่าง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีครอบครัวที่อบอุ่น แต่ก็ยังหาสุขไม่เจอ

Dhamma Daily : เราจะมีวิธีดับจิตที่ชอบขุ่นเคือง ไม่พอใจ อารมร์ร้ายอย่างไรครับ

Dhamma Daily : วิธีดับจิตที่เป็นปฏิฆะ (สภาพที่ ขุ่นเคือง ไม่พอใจและประทุษร้ายอารมณ์) ต้องทำอย่างไรครับ Q: วิธีดับจิตที่เป็นปฏิฆะ (สภาพที่ ขุ่นเคือง ไม่พอใจและประทุษร้ายอารมณ์) ต้องทำอย่างไรครับ A: ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ เวลาดับก็ต้องดับที่ใจ เราสามารถดับความทุกข์ของตัวเราได้ ถ้าหากเข้าใจวิธีในการดับทุกข์ การดับทุกข์ทางใจนั้น เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าที่เป็นทุกข์นั้นเกิดจากอะไร ให้เอาใจที่เป็นทุกข์มามองดู ซึ่งขณะที่เรามองดูใจที่กำลังเป็นทุกข์อยู่นั้น เราก็จะหยุดดำริถึงเรื่องหรือบุคคลที่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ไปเอง พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเอาไว้ว่า ทุกข์เกิดจากการดำริถึง คิดถึง ปรารภถึง เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ ถามว่าดำริถึงอะไร ก็ดำริถึงสิ่งที่ทำให้ใจเป็นทุกข์นั่นแหละ ถ้าดำริถึงสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบใจก็จะคิดถึงเรื่องนั้นในเชิงลบ คิดถึงในทางเลวร้าย ใจของเราก็เกิดอาการขัดเคือง มัวหมอง จากนั้นใจก็จะเป็นทุกข์ เมื่อเป็นอย่างนั้นให้ลองย้อนกลับไปดู ให้นึกทบทวนทุกข์ทางใจที่เกิดกับตัวเรา ที่ทำให้เราเดือดร้อนใจ ไม่สบายใจ น้อยใจ เสียใจ กลุ้มใจ หนักใจ กังวลใจ หวั่นวิตก ไปจนถึงความกังวลต่างๆ แล้วจะเห็นว่าใจของเรานั้นกำลังคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งอยู่ เราเป็นทุกข์เพราะคิดถึงเขา ก็แสดงว่าสิ่งที่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์นั้นเกิดจากการดำริถึงเขา ดังนั้นถ้าไม่ต้องการเป็นทุกข์ ก็หยุดดำริถึงเขาเท่านั้นเอง   ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : […]

“มีเมตตา…จนมหานิยม” เรื่องเล่าของสมเด็จพระพุฒาจารย์โตแห่งวัดระฆัง

สมเด็จโต พรหมรังสี แตกฉานในทางวิปัสสนา ท่านได้ธุดงค์ไปสืบเสาะหาครูบาอาจารย์ยังที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะทุรกันดารหรือรกชัฏเพียงใด ท่านก็ตั้งใจมั่น

หม่อมเหยิน ตลกคนดังเปล่งอธิษฐานขอ บวชตลอดชีวิต เพื่อทดแทนคุณพระพุทธศาสนา

หม่อมเหยิน ตลกคนดังเปล่งอธิษฐานขอ บวชตลอดชีวิตเพื่อ ทดแทนคุณพระพุทธศาสนา ขออนุโมทนาบุญด้วยกับพระประสิทธิ์ หรือหม่อมเหยิน ที่ตั้งใจมุ่งมั่นแล้วว่าจะบวชตลอดชีวตเพื่อ ทดแทนคุณพระพุทธศาสนา นายประสิทธิ์ เทศทะวงศ์ หรือ ที่ใคร ๆ ต่างรู้จักกันในชื่อ ” หม่อมเหยิน ” อดีตตลกชื่อดัง ร่วมบวชกับสมาคมตลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่วัดบางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ โดยในครั้งนั้นมีกำหนดบวชเพียง 9 วัน แต่จนป่านนี้ก็จะไม่สึก พระประสิทธิ์ หรือ หม่อมเหยินเห็นว่าทางครอบครัวไม่มีปัญหา จึงอธิษฐานขอบวชตลอดชีวิตเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของพระพุทธศาสนา ปัจจุบันพระประสิทธิ์จำพรรษาอยู่ที่วัดธรรมปัญญา อ.บ้านนา จ.นครนายก       ข้อมูลจาก Khaosod และ Sanook ภาพจาก Sanook และ Onbnews บทความน่าสนใจ ภารกิจลูกผู้ชาย ต้อง บวช ให้ได้สักครั้งในชีวิต พระอาจารย์สิริปันโน ลูกชายมหาเศรษฐีมาเลเซีย ไม่ยึดติดสมบัติ […]

เพียง “พบ” พาน เพื่อผ่าน “ภพ” ธรรมะโดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เพียง “พบ” พาน เพื่อผ่าน “ภพ” ธรรมะ โดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ จากนิตยสาร Secret ปฏิบัติดี ไม่ใช่ดีแต่ปฏิบัตินะ คือจะปฏิบัติ เ อ า เอาแต่ปฏิบัติ เดินก็จะเอา นั่งก็จะเอา จิตมันเสพคุ้นกับการ จ ะ เ อ า มันต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่ง

keyboard_arrow_up