วัดจักรวรรดิราชาวาส พระอารามหลวงใกล้แหล่งการค้าย่านเยาวราช

วัดจักรวรรดิราชาวาส พระอารามหลวงใกล้แหล่งการค้าย่าน เยาวราช ถัดไปจากแหล่งการค้าย่าน เยาวราช แห่งนี้ มีวัดแห่งหนึ่งที่เป็นพุทธสถานอันร่มเย็นให้แก่คนในพื้นที่ตรงนี้คือ วัดจักรวรรดิราชาวาส     วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นวัดที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่ผู้หญิงชื่อว่า “ปลื้ม” สร้าง เพราะเดิมชื่อวัดว่า “วัดนางปลื้ม” ต่อเรียกเพี้ยนเป็น “วัดสามปลื้ม” สมัยรัชกาลที่ 1 เจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น) ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงแด่รัชกาลที่ 1 และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดจักรวรรดิราชาวาส” เมื่อ พ.ศ. 2362-2368 เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้อีกครั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 3   พระอุโบสถ     พระอุโบสถสร้างขึ้นหลังจากเจ้าพระยาบดินทรเดชา (ขณะนั้นเป็นเจ้าพระยาราชสุภาวดี) กลับจากทำสงครามที่เวียงจันทน์ครั้งที่ 2 ศิลปกรรมของพระอุโบสถนี้หน้าบันตกแต่งด้วยกระเบื้องลายคราม เป็นภาพเทพพนมและสัตว์สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปป์ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานสำริด ลงรัก ปิดทอง เป็นพุทธศิลป์สมัยรัชกาลที่ 3    พระวิหารหลังกลาง […]

บุคคล 8 ประเภทที่ไม่ควรขอคำปรึกษาอย่างยิ่ง

บุคคล 8 ประเภทที่ไม่ควร ขอคำปรึกษา อย่างยิ่ง ไตร่ตรองก่อนที่จะเข้าไป ขอคำปรึกษา กับใคร คนที่คุณเคย ขอคำปรึกษา เขาตรงกับบุคคล 8 ประเภทนี้ไหม หากใช่โปรดระวัง เชื่อว่าหลายคนคงระบายสิ่งอัดอั้นในใจ หรือขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตกับคนอื่นบ้าง เช่น เพื่อนสนิท ครอบครัว และคนรัก แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า คนๆนั้นจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เราได้จริง ๆ วันนี้ซีเคร็ตขอนำเสนอคน 8 ประเภทที่เราไม่ควรเข้าไปขอคำปรึกษาอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ในการกรองคนก่อนที่จะขอคำปรึกษา ในคัมภีร์มิลินทปัญหา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา มีตอนหนึ่งในคัมภีร์ที่พระยามิลินท์ ซึ่งเป็นกษัตริย์กรีกเข้ามาปกครองอินเดียหลังสมัยพุทธกาล เป็นผู้มีความเป็นนักปราชญ์ อารยธรรมกรีกถือว่าเป็นอารยธรรมที่มีปรัชญาและศาสนาเก่าแก่เป็นอันดับต้นของโลก พระองค์ทรงถามพระนาคเสน พระเถระผู้ทรงปัญญาในสมัยหลังพุทธกาล ว่า “ บุคคลที่ไม่สมควรเข้าไปหาคำปรึกษามีด้วยกัน 8 ประเภท (1) คนโลภ (2) คนมักโกรธ (3) คนชอบหลง (4) คนถือตัว (5) คนละโมบ (6) คนขี้เกียจ (7) คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และ […]

ร็อบ กรีนฟีลด์ หนึ่งปีที่ชายคนนี้ ไม่ยอมอาบน้ํา!

ร็อบ กรีนฟีลด์ หนึ่งปีที่ชายคนนี้ ไม่ยอมอาบน้ํา! ลองจินตนาการดูว่า ถ้าตัวคุณไม่ได้อาบน้ําหนึ่งปีเต็ม ๆ เนื้อตัวจะเหม็นและสกปรกขนาดไหน แค่คิดก็อี๋! แต่ไม่ใช่สําหรับชายคนนี้ ร็อบ กรีนฟีลด์ (Rob Greenfield) 0 สถิติที่น่าตกใจพบว่า ชาวอเมริกันใช้น้ํามากถึง 100 แกลลอนต่อวันต่อคน หรือเกือบ 400 ลิตร! เมื่อกรีนฟีลด์ นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและนักผจญภัยชาวอเมริกัน วัย 27 ปี รับรู้ถึงสถิตินี้แล้วเขาจึงไม่ยอมอยู่เฉย เพราะเขาเชื่อว่าจริง ๆ แล้วคนเราสามารถอยู่ได้โดยใช้น้ําเพียงไม่เกิน 20 แกลลอนต่อวันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เขาปิ๊งไอเดียในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบที่ใครก็นึกไม่ถึง 0 ปั่นจักรยานไปทั่วอเมริกาเป็นเวลา 100 วัน โดยวางแผนว่าจะไม่ยอมอาบน้ําโดยเด็ดขาด! 0 ใจเย็น ๆ ก่อน ไม่อาบน้ําในที่นี้หมายถึงไม่อาบน้ําด้วยน้ําประปา แต่เขาจะใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติมาชําระล้างร่างกายแทน ไม่ว่าจะเป็นการกระโจนลงแม่น้ํา ทะเลสาบ น้ําตก หรือนั่งตากฝน และถ้าหากสถานที่ไหนขาดแคลนแหล่งน้ําตามธรรมชาติจริง ๆ เขาก็จะใช้น้ําจากหัวจ่ายน้ําดับเพลิงแทน 0 0 “ถ้าเราใช้น้ํามาก […]

ดร.อัมเบดการ์ ผู้คืนแสงแห่งธรรมสู่ดินแดนภารตะ

ดร.อัมเบดการ์ ผู้คืนแสงแห่งธรรมสู่ดินแดนภารตะ ทว่า พุทธศาสนาในอินเดียอาจตกต่ำลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากไม่มีบุรุษที่ชื่อ ดร.อัมเบดการ์ (Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar) ที่จริงแล้วดอกเตอร์อัมเบดการ์เกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาฮินดูเหมือนคนอินเดียส่วนใหญ่ แต่เพราะเขาเกิดเป็นจัณฑาล และถูกเหยียดหยามตั้งแต่เกิด จึงเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ดอกเตอร์อัมเบดการ์ประทับใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า คนเรานั้นมีความเป็นพุทธะในตัวเอง สามารถฝึกได้และพัฒนาได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ตรงข้ามกับศาสนาฮินดู ซึ่งแบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ ได้แก่ กษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร และการแต่งงานข้ามวรรณะเป็นสิ่งต้องห้ามเด็กที่เกิดจากการแต่งงานข้ามวรรณะจะกลายเป็นจัณฑาล (อธิศูทธก็เรียก) มีสถานะเป็นบุคคลที่ไร้ตัวตน ว่ากัน ว่า หากเกิดเป็นสุนัขยังดีกว่าเกิดเป็นจัณฑาลเสียอีก เพราะชาวฮินดูยอมตัดขนให้สุนัข แต่จะไม่ยอมตัดผมให้จัณฑาลโดยเด็ดขาด! เมื่อเกือบร้อยปีก่อน เวลาที่เด็กชาย พิม สักปาล (Bhim Sakpal ชื่อเดิมของดอกเตอร์อัมเบดการ์) ต้องการตัดผม เขาต้องให้พี่สาวเป็นคนตัดให้ และแม้ว่าเขาจะโชคดีกว่าเด็กจัณฑาลทั่วไป เพราะได้เรียนหนังสือ ทว่าพิมไม่เคยได้นั่งเก้าอี้เขียนหนังสือบนโต๊ะเหมือนเด็กอื่นๆ เพราะครูและเพื่อนร่วมห้องรังเกียจเขา พิมต้องปูผ้ากระสอบผืนเล็กๆ ที่มุมห้อง และนั่งเรียนอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวที่สุด แม้แต่น้ำดื่มที่เตรียมไว้ให้นักเรียน พิมก็ไม่ได้รับอนุญาตให้แตะก๊อกน้ำ แท็งก์น้ำ และแก้วน้ำ เขาจะได้ดื่มน้ำก็ต่อเมื่อมีเพื่อนในวรรณะสูงกว่าเมตตาช่วยเหลือ […]

เฮเลน เคลเลอร์ เพราะพลังแห่งรัก และกำลังใจ เธอจึงมีวันนี้

เฮเลน เคลเลอร์ เพราะพลังแห่งรัก และกำลังใจ เธอจึงมีวันนี้ ถ้าไปถามผู้พิการทางสายตา น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก เฮเลน เคลเลอร์ แต่แท้จริงแล้ว เฮเลนเป็นผู้พิการถ้าห้าอย่าง ! คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หูหนวกทั้งสองข้าง และเป็นใบ้ แต่เธอสามารถเรียนจบมหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาเรียนเท่า ๆ กับคนปกติ 0 เฮเลนหาเลี้ยงชีพด้วยการเขียนหนังสือ โชว์ตัว และขายลิขสิทธิ์เรื่องราวของเธอให้บรอดเวย์และฮอลีวู้ดได้นำเรื่องราวไปสร้างละครเวทีและภาพยนตร์ ต่อมาเฮเลนได้ก่อตั้งมูลนิธิคนอเมริกันเพื่อคนตาบอด และขยายความช่วยเหลือไปสู่คนตาบอด และขยายความช่วยเหลือไปสู่คนตาบอดที่อยู่ต่างแดน ในปีสุดท้ายของชีวิต เฮเลนได้รับเหรียญ Presidential Medal of Freedom ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับพลเมือง จากประธานธิบดีลินดอน จอห์นสัน 0 แม้เฮเลนจะจากไปแล้วหลายสิบปี แต่เรื่องราวของเฮเลน เคลเลอร์ ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้คนมากมาย เพราะเฮเลน เคลเลอร์ ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้คนมากมาย เพราะเฮเลนใช้ชีวิตของตัวเองพิสูจน์คำพูดที่ว่า “แม้ว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่ก็มีวิธีเอาชนะความทุกข์ยากมากมายนัก” 0 อย่างไรก็ดี เฮเลนคงไม่สามารถเอาชนะข้อจำกัดอันหนักหนาสาหัสของเธอได้ ถ้าไม่มี แอนน์ ซัลลิแวน ครูของเธออยู่เคียงข้าง 0 ครั้งแรกที่ทั้งสองได้พบกัน […]

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นห่วง 13 ชีวิตในถ้ำหลวง

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นห่วง 13 ชีวิตในถ้ำหลวง เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระเมตตาธรรมปรารภ กรณีเหตุการณ์ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ความว่า “ในยามที่เพื่อนร่วมชาติจำนวน ๑๓ คนกำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ณ ถ้ำหลวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีเจ้าหน้าที่ทหาร พลเรือน อาสาสมัครทุกฝ่าย ร่วมกับประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยชาวต่างประเทศผู้มีมิตรจิตมิตรใจ ระดมกันเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง แสดงถึงพลังสามัคคีแห่งคนไทย และน้ำใจมิตรในยามวิกฤต เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงอาราธนาพระสงฆ์ให้นำพุทธศาสนิกชนแผ่เมตตาด้วยการเจริญกรณียเมตตสูตร ด้วยน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง อาตมภาพขอถวายอนุโมทนา และขออนุโมทนา อีกทั้งขอเชิญชวนชาวไทยจงร่วมกันเจริญกรณียเมตตสูตร และศึกษาความหมายแห่งพระสูตรนั้นให้กระจ่างใจ เพื่อประมวลเป็นกำลังจิตอันถึงพร้อมด้วยเมตตาธรรมไม่มีประมาณ แผ่ไปอำนวยความสวัสดีของทุกชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวเถิด ขออำนวยพรให้ผู้ประสบเหตุ และผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าช่วยเหลือทุกคนจงเจริญสวัสดิภาพ ประสบผลสำเร็จในภารกิจที่มุ่งหมายทุกประการ เทอญ.”   ที่มา :  http://thainews.prd.go.th ภาพ : […]

เปิดตํานาน “พระเจ้าตนหลวง” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา

เปิดตํานาน “ พระเจ้าตนหลวง ” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา พระเจ้าตนหลวง มหัศจรรย์แห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนา คติความเชื่อผ่านพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งล้านนา 0 การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในดินแดนไทยนั้น เริ่มปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรกในสมัยทวาราวดี (ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19) โดยมีทั้งพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท พระพุทธรูปนอน และพระพุทธรูปยืน 0 กาลล่วงมาจนถึงสมัยสุโขทัย ความนิยมดังกล่าวยังคงไม่จางหาย ขณะเดียวกันก็มีกระแสความเชื่อจากลังกา (ศรีลังกา) แทรกเข้ามาว่าเหตุที่ต้องสร้างพระพุทธรูปให้มีขนาดใหญ่เกินมนุษย์นั้นก็เพื่อแทนความหมายเรื่องโลกุตระ (ผู้อยู่เหนือโลก) เทียบเท่ากับการแสดงความยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธ 0 แต่ดินแดนร่วมสมัยอย่าง “ล้านนาประเทศ” ทางตอนเหนือก็ปรากฏความนิยมดังกล่าวอยู่เช่นกัน ที่โดดเด่นคงความสําคัญมายาวนาน หลายร้อยปีก็คือ พระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคํา ตําบลเวียง อําเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา พระพุทธรูปซึ่งได้ชื่อว่า “มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา” 0 0 ตํานานพระเจ้าตนหลวง 0 ความสังเขปเรื่อง ตํานานพระเจ้าตนหลวง ฉบับปริวรรต โดยพระธรรมวิมลโมลี มีอยู่ว่า สมัยพุทธกาล องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมายังเมืองภูกามยาว (พะเยา) และได้ประทับอยู่บนดอยลูกหนึ่งไม่ไกลจากสระหนองเอี้ยง (กว๊านพะเยา) นัก หลังฉันภัตตาหารเสร็จ พระอานนท์ได้ถือบาตรเดินตรงมาที่สระหมายจะตักน้ํากลับไปถวายพระพุทธองค์ […]

โสปากะ เด็กน้อยผู้รอดพ้นจากภัยด้วยพุทธบารมี

โสปากะ เด็กน้อยผู้รอดพ้นจากภัยด้วยพุทธบารมี เด็กชาย โสปากะ ถูกพี่น้องกลั่นแกล้ง น้าชายก็ไม่รัก จนแทบเอาชีวิตไม่รอด จึงนำไปสู่จุดพลิกผันของชะตาชีวิตเป็นพระอรหันต์น้อยในที่สุด โสปากะ เป็นเด็กชายคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล เป็นบุตรที่เกิดในตระกูลพ่อค้า บิดาตายตั้งแต่ตนยังเล็กมาก จึงได้รับการเลี้ยงดูจากอาชาย พอน้าชายแต่งงานมีครอบครัว ลูกๆของน้ามักชอบแกล้งและใส่ร้ายโสปากะอยู่เสมอ จนกระทั่งน้าชายอดไม่ไหว จึงเอาโสปากะไปผูกมัดไว้กับศพในป่าช้า เพื่อให้กลายเป็นอาหารของสุนัขป่า โสปากะเด็กน้อยผู้น่าสงสาร เสียงร้องไห้ของเด็กน้อยดังจนไปถึงพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงทราบด้วยญาณจึงส่งกระแสคำตรัสมายังโสปากะว่า “ขอให้ระลึกถึงเรา จนอย่าได้กลัว” ด้วยพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าได้ฉุกช่วยให้เด็กน้อยพ้นจากการเป็นอาหารของสุนัขป่า เด็กชายผู้นี้ได้มาพำนักในกุฏีของพระองค์ พระองค์ได้บวชให้เด็กน้อยเป็นภิกษุ ตอนนั้นโสปากะมีอายุเพียง 7 ขวบ ถือว่าเป็นภิกษุที่อายุน้อยที่สุดในพระพุทธศาสนา (สำหรับฝ่ายภิกษุณี ถ้าอายุน้อยที่สุดคือ พระนางเสลา เจ้าหญิงแห่งเมืองอาฬวี) ฝ่ายแม่ของโสปากะที่ออกตามหาหลายวันก็ไม่พบลูกชาย ทราบว่าพระพุทธเจ้ามีญาณหยั่งรู้ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงตัดสินใจเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรงเทศนาว่า “บุตรทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้ พ่อและพี่น้องก็ช่วยไม่ได้ เมื่อคนเราถึงคราวตาย ญาติพี่น้องก็ช่วยอะไรไม่ได้” แม่ของโสปากะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากฟังพระธรรม ในขณะเดียวกัน โสปากะที่บวชเป็นภิกษุแล้วก็นั่งอยู่ท่ามกลางหมู่สงฆ์ก็บรรลุอรหันตผลหลังจากฟัง สุดท้ายแม่ก็ล่มเลิกตามหาลูกชาย เพราะหากตายจริงก็ไม่สามารถช่วยลูกรักให้ฟื้นขึ้นมาได้ ส่วนโสปากะมีความอิ่มเอมในรสพระธรรมของพระพุทธเจ้า จึงไม่ได้มีใจมุ่งมั่นอยากกลับบ้านอีกต่อไป ที่มา : 84000.org […]

“บ้านแปลงร่าง” ของ แกรี่ ชาง

“ บ้านแปลงร่าง ” ของ แกรี่ ชาง บ้านคือวิมานของเรา คำพูดนี้ยังคงเป็นความจริงที่สัมผัสได้ แกรี่ ชาง สถาปนิกชาวฮ่องกง ออกแบบแปลงโฉมห้องนอนเล็ก ๆ ของเขาเป็นกลายเป็นวิมานสำหรับเขา 0 เช่นเดียวกับฮ่องกง เกาะขนาดเล็กที่มีพื้นที่เพียง 1,104 ตารางกิโลเมตร แต่ติดอันดับดินแดนที่มีอสังหาริมทรัพย์ราคาแพงที่สุดในโลกอันดับ 5 สองปีซ้อน (2009 – 2010) จากการจัดของ Global Property Guide พื้นที่ 1 ตารางฟุตมีมูลค่าสูงถึง 1,373 ดอลลาร์ หรือเกือบ 44,000 บาท! 0 ความเครียดจากการที่ต้องแย่งที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตในที่แคบเป็นสาเหตุสำคัญของคดีทำร้าย ร่างกายเด็ก คู่สมรส รวมทั้งคดีทะเลาะวิวาทในฮ่องกงตลอด 10 ปีที่ผ่านมา 0 แกรี่ ชาง (Gary Chang) สถาปนิกชาวฮ่องกงวัย 38 ปี เข้าใจปัญหานี้เป็นอย่างดี สมัยที่แกรี่ยังเด็ก เขา […]

ชีวิตที่ไม่ต้องใช้เงิน ของ ไฮเดอมารี ชเวอร์เมอร์

ชีวิตที่ไม่ต้อง ใช้เงิน ของ ไฮเดอมารี ชเวอร์เมอร์ “ถ้าไม่มีเงิน เวลาเจ็บป่วยคุณจะทําอย่างไร” “ใคร ๆ ก็อยู่แบบไม่ ใช้เงิน ได้ถ้ามีคนให้เกาะไปวันๆ ทีอย่างนี้ทําไมไม่คิดว่าเธอเป็นกาฝากของสังคม” 0 คนที่เพิ่งรู้จักหรือเพิ่งเข้าฟังเลกเชอร์ของไฮเดอมารี ชเวอร์เมอร์ (Heidemarie Schwermer) เป็นครั้งแรกมักตั้งคําถามดังกล่าว เพราะหญิงชาวเยอรมันวัย 69 ปีที่เรากําลังจะทําความรู้จักต่อไปนี้ เป็นคนที่ดํารงชีวิตโดยไม่ใช้เงินเลยมาเป็นเวลากว่า 16 ปีแล้ว 0 ครอบครัวของไฮเดอมารีเคยต้องทิ้งบ้านและทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพื่อลี้ภัยสงคราม เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเจ็บปวดแก่ทุก ๆ คนในครอบครัวไม่เว้นแม้แต่ตัวเธอที่ยังเด็กมาก ทําให้เธอเกิดคําถามขึ้นมาว่าคนที่ไม่มีสมบัติติดตัวเลยแม้แต่ชิ้นเดียวจะยังคงเหลือคุณค่าใด ๆ ในชีวิตอีกหรือไม่ 0 เมื่อเรียนจบไฮเดอมารีได้ทํางานเป็นครูในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง เธอแต่งงานและมีลูกสองคน ทว่าคําถามดังกล่าวยังคงอยู่ในใจเธอเสมอมา เธอเคยทดลองเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเป็นคนที่ไม่ใช้เงินเลยถึงสามครั้ง แต่ทุกครั้งความจําเป็นบางอย่างก็ดึงให้เธอต้องกลับสู่วิถีชีวิตแบบเก่า กระทั่งถึงปี ค.ศ. 1987 ชีวิตคู่ที่ล้มเหลวก็บีบบังคับให้เธอต้องย้ายบ้าน มาอยู่ที่เมืองดอร์ทมุนด์และเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เธอสามารถทําตามความตั้งใจเดิมได้สําเร็จ 0 ไม่นานหลังจากย้ายบ้านไฮเดอมารีก็ตระหนักว่ารอบ ๆ บ้านใหม่ของเธอมีคนไร้บ้านที่สิ้นหวังอยู่เป็นจํานวนมาก พวกเขายอมจํานนต่อชีวิตเพียงเพราะไม่มีเงินหรือไม่ก็เพราะตกงาน แต่เธอเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าเงินไม่น่าจะทําให้คนเราตกต่ําขนาดนั้น 0 ต่อมาไม่นานนักไฮเดอมารีได้เปิดร้านสําหรับแลกเปลี่ยนสิ่งของขึ้น คนที่เข้ามาใช้บริการจะนําของที่ตัวเองไม่ต้องการกองรวมกันไว้บนโต๊ะเพื่อให้เพื่อนที่ต้องการมาหยิบไป ส่วนคนที่ไม่มีของเหลือใช้ ก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการแลกเปลี่ยน […]

เขียนโลกผ่านเว็บบล็อก

เขียนโลกผ่าน เว็บบล็อก สิ่งที่ พีท แคชมอร์ (Pete Cashmore) ชอบที่สุดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็คือ โอกาสอันมีได้ไม่จํากัด คือการเขียนโลกผ่าน เว็บบล็อก 0 เพราะตอนที่พีทเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองในปี ค.ศ. 2005 นั้น เขาเพิ่งมีอายุเพียง 19 ปี มีวุฒิการศึกษาแค่ชั้นมัธยมปลาย และมีประสบการณ์การเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์เพียงไม่กี่ปีเท่านั้น แต่พีทก็เริ่มต้นอะไร ๆ ได้ด้วยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต กระทั่งธุรกิจของเขาเติบโตมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างในปัจจุบัน 0 หนุ่มน้อยในวันนั้นไม่ได้ประดิษฐ์อะไรยาก ๆ อย่างนวัตกรรมใหม่ล่าสุดหรือ ระบบปฏิบัติการสุดล้ํา แต่สิ่งที่พีททําคือ การเขียนเว็บบล็อก (Web Blog) ซึ่งก็ไม่ใช่ของยากสําหรับคนสมัยเจ็ดปีที่แล้ว แต่บล็อกของพีทต่างจากบล็อกของคนอื่น ๆ ตรงที่มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจอันแน่วแน่และยิ่งใหญ่ที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านอินเทอร์เน็ต 0 พีทมองเห็นว่าผู้คนจะให้ความสนใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ และอยากจะเรียนรู้เทคนิคหรือเคล็ดลับการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากขึ้น แต่เว็บบล็อกที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีในตอนนั้น พีทจึงรวบรวมบทความและข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีจากที่ต่าง ๆ มาเรียบเรียงใหม่ แล้วนําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจที่สําคัญคือ เขาจะคอยอัพเดตเว็บอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทมาก ช่วงแรกนั้นพีทต้องทํางานหนักถึงวันละ 18 ชั่วโมงเพียงคนเดียวทุก ๆ […]

สั่นสะเทือนไอจี เมื่อดารา-คนดังโพสต์ส่งกำลังใจและคำอธิษฐานถึง 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง

สั่นสะเทือนไอจี เมื่อดารา-คนดังโพสต์ส่งกำลังใจและคำอธิษฐานถึง 13 ชีวิตที่ติดอยู่ใน ถ้ำหลวง ดาราและคนดังหลายคนติดตามกระแสข่าวนี้ด้วยความเป็นห่วงที่ล้นใจ จนออกมาเป็นคำโพสต์และภาพต่างๆ ที่บรรยายความรู้สึกห่วงใยบรรดา 13 ชีวิตที่ติดอยู่ใน ถ้ำหลวง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังจับตามอง และคอยฟังความคืบหน้าการช่วยเหลือ 13 ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ในโลกโซเซียลต่างแชร์และโพสต์รายงานสถานการณ์นี้อย่างถี่ยิบ ทุกคนพากันอธิษฐานและส่งกำลังใจไปถึงทีมค้นหา กลุ่มอาสา โค้ช และเด็ก ๆ ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย เพื่อให้การค้นหาครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และทุกคนได้หวนกลับคืนสู่บ้าน ดาราและคนดังก็ไม่ต่างกัน ต่างติดตามกระแสข่าวนี้ด้วยความเป็นห่วงที่ล้นใจ จนออกมาเป็นโพสต์และภาพต่างๆ ที่บรรยายความรู้สึกห่วงใยบรรดา 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ทั้งยังส่งกำลังใจและแรงบุญไป หวังปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้น เรามาดูโพสต์ไอจีที่แสนประทับซึ้งจนกินใจของบรรดาดาราและคนดังกัน   กุ๊บกิ๊บ – สุมณทิพย์ ชี       “ขอให้ทั้ง 13 คนที่ติดในถ้ำหลวง และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่กำลังช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยนะ ทางนี้จะช่วยสวดภาวนาให้ พวกเรามาช่วยกันนะคะ”       คริส – พีรวัส แสงโพธิรัตน์ […]

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล 29 มิ.ย. ณ ลานพระราชวังดุสิต

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล 29 มิ.ย. ณ ลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคล สำนักพระราชวังเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักพระราชวังแจ้ง ขอเชิญประชาชนร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ จำนวน 199 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม […]

เผยโฉมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและบุคคลที่เข้าให้ความช่วยเหลือตามหา 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง เชียงราย

เผยโฉมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและบุคคลที่เข้าให้ความช่วยเหลือตามหา 13 ชีวิตที่ติดอยู่ใน ถ้ำหลวง เชียงราย สายธารน้ำใจไม่เคยเหือดแห้ง ซีเคร็ตขออนุโมทนากับความเพียรและวิริยะของหลายฝ่าย ที่ตามหาโค้ชและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมีแม่สายรวมทั้งหมด 13 คน ที่ติดอยู่ใน ถ้ำหลวง คุณงามความดีเป็นสิ่งสมควรได้รับการประกาศและบอกเล่า ซีเคร็ตทำเรื่องแรงบันดาลใจกับธรรมะมา ได้พบเจอกับเรื่องราวๆดีของมนุษย์ที่เอื้ออาทรต่อกันด้วยความรักและเมตตา เชื่อว่าแม้สายธารน้ำในถ้ำหลวงจะมีปริมาณสูงมากเพียงใดก็ตาม แต่สายธารน้ำใจของมนุษย์ก็สู้เอาชนะธรรมชาติเพื่อช่วยพาคนทั้ง 13 กลับสู่บ้าน     ในครั้งนี้ได้เห็นภาพการร่วมมือร่วมใจกันจากหลายฝ่ายทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือแม้ตัวบุคคลที่เดินทางมาเพื่อช่วยพาเด็กๆกลับไปหาครอบครัว   หน่วยซีล หรือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (ผบ.นสร.) สำรวจใต้น้ำค้นหาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 มาวันก็เข้าวันที่ 4 แล้ว บริษัทในเครือผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน ได้แก่ Dtac, AIS, True , Cat และ TOT ส่งคลื่นสัญญาไปทางถ้ำหลวง เพื่อให้อุปกรณ์การค้นหาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด อำนวยความสะดวกไม่เก็บค่าเดินทางแก่กลุ่มคณะที่มาช่วยเหลือ คุณลุงเวิร์น อันสเวิร์ธ นักสำรวจชาวอังกฤษ ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ตั้งใจมาช่วยเหลือค้นหาโค้ชและนักฟุตบอลเยาวชนทั้ง 12 คณะทำงานศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล […]

สวดพระปริตรส่งผลบุญให้พบโค้ชและนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย

สวด พระปริตร ส่งผลบุญให้พบโค้ชและนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย การเจริญหรือสวด พระปริตร นี้นอกจากสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ขึ้นเกิดแก่ผู้สวดแล้ว ยังสามารถส่งความเป็นสิริมงคลไปถึงผู้อื่นได้ด้วย พระปริตร มีความหมายว่า “เครื่องคุ้มกันภัย” เป็นมนต์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและกันจากภัยอันตรายทั้งปวง อำนาจของพระปริตรเป็นที่ประจักษ์มาแล้วในสมัยพุทธกาล ขณะที่เมืองเวสาลีเกิดอหิวาตกโรคระบาด กษัตริย์ลิจฉวีต้องเชิญพระพุทธเจ้ามายังเมืองเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล พระองค์โปรดให้พระอานนท์บริกรรมรัตนสูตรพร้อมกับประพรมน้ำมนต์ไปทั่วพระนคร ทำให้อมนุษย์ร้ายและโรคภัยหายไปจากเมือง พระพุทธเจ้าทรงมอบมนต์ “กรณียเมตตสูตร” แด่พระสาวกเพื่อเวลาธุดงภ์ในป่าจะได้ปลอดภัยจากอันตราย  หรือในพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานกยูงในป่าหิมพานต์ได้ติดบ่วงนายพราน พระองค์เปล่งโมรปริตรจึงรอดพ้นจากบ่วงของนายพรานมาได้ เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม เกิดไฟไหม้ป่าที่พระองค์อาศัย พระองค์ก็ทรงเปล่งวัฏฏกปริตร จนพ้นจากอัคคีภัยมาได้อีกเช่นกัน จะเห็นได้ว่าอำนาจของพระปริตรทั้ง 3 บท เป็นเสริมด้านการพ้นจากภัยอันตราย จึงขออำนาจแห่งการเจริญพระปริตรทั้งสามนี้ ส่งผลานิสงส์เป็นแรงบุญไปถึงโค้ชและนักเตะที่เป็นเยาวชนทั้ง 12 คน ซึ่งขณะนี้กำลังติดอยู่ในถ้ำหลวง ที่จังหวัดเชียงราย ให้ปลอดภัยจากอันตราย และแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์เพื่ออำนวยช่วยให้ค้นถ้ำจนพบ 13 คนนี้กลับมาอย่างปลอดภัย   บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)   บทบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง […]

ทำอย่างไรถึงได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์

ทำอย่างไรถึงได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ มีชาวพุทธไม่น้อยที่ต้องการจะได้พบพระศรีอาริย์ และเกิดทันใน ยุคพระศรีอาริย์ วันนี้ซีเคร็ตนำเกร็ดความรู้วิธีการทำให้ได้เกิดใน ยุคพระศรีอาริย์ มาฝาก   พระศรีอาริย์ ชื่อนี้บางคนอาจคุ้น ๆ เพราะครอบครัวมีพูดถึงชื่อนี้กันบ้าง บางคนอาจไม่คุ้น หรือเพิ่งเคยได้ยินก็ครั้งนี้ ท่านเป็นใคร เป็นพระสงฆ์หรือเปล่า ไม่ใช่เลยท่านเป็นพระอนาคตพุทธเจ้า หรือพระพุทธเจ้าในอนาคต ต่อจากพระพุทธเจ้าของเรา (พระสมณโคดมพุทธเจ้า)   สังคมไทยมีความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์ หรือในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเรียกท่านว่า “พระเมตไตรยะ” เด่น ๆ จะเป็นเรื่องยุคพระศรีอาริย์ ในด้านปรัชญาจะเทียบกับทรรศนะเรื่องยูโทเปีย หรือนครรัฐในอุดมคติ   พระศรีอาริย์คือพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป ความหวังของชาวพุทธที่จะได้พบพระศรีอาริย์ แล้วได้รับการสั่งสอนให้ได้ไปสู่พระนิพพานนั้น กลายเป็นความปรารถนาของชาวพุทธมาหลายยุคสมัย     มีหลายคัมภีร์กล่าวถึงวิธีที่ทำให้ได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ไว้หลายคัมภีร์ เช่น คัมภีร์มาลัยสูตร คัมภีร์อมตรสธารา และคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ซึ่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยรัชกาลที่ 1   คัมภีร์มาลัยสูตร หรือนิทานพระมาลัยที่คนไทยรู้จัก เล่าถึงเหตุการณ์พระมาลัยนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วได้พบพระศรีอาริย์ พระองค์ตรัสแก่พระมาลัยว่า หากจะเกิดในยุคของเรา เพียงฟังเทศน์เรื่องเวสสันดรชาดก (มหาชาติ) ให้จบทั้ง 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว […]

ชวนไหว้พระ-ทำบุญ สักการะหลวงปู่ไข่ – วัดบพิตรพิมุข

ชวนไหว้พระ-ทำบุญ สักการะ หลวงปู่ไข่ – วัดบพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุขเป็นสถานที่แห่งความสงบมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หลวงปู่ไข่ พระอาจารย์สายวิปัสสนายังมาจำวัดที่นี้เพราะสงบวิเวก วัดบพิตรพิมุข เดิมเป็นวัดราษฏร์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีนามเดิมว่า “วัดตีนเลน” หรือ “วัดเชิงเลน” เพราะตั้งตามภูมิสถานของวัดที่ริมแม่น้ำ พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศ (กรมพระราชวังหลัง) ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่  พร้อมกับการขุดคลองโอ่งอ่างหรือคลองรอบกรุง ซึ่งเป็นคูพระนครชั้นที่ 2 รัชกาลที่ 1 พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดบพิตรพิมุข” เพื่อเป็นเกียรติแก่กรมพระราชวังหลัง     มีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ “หลวงปู่ไข่ อินทสโร” ธุดงภ์มาถึงป่าช้าของวัดนี้ เห็นสัปปายะเหมาะแก่การเจริญสมาธิจึงจำพรรษาที่ป่าช้าแห่งนี้นานหลายปีจนมรณภาพ ต่อมาได้สร้างเป็นโรงเรียนมัธยมบพิตรพิมุขขึ้นที่บริเวณป่าช้านั้น     รัชกาลที่ 3 บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ด้วยการรื้ออาคารเก่าที่สร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แล้วสร้างใหม่ด้วยอิฐและปูนแทน  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ โปรดเกล้าฯให้สร้างพลับพลาเครื่องไม้สักไว้หลังวัดริมคลองโอ่งอ่าง   พระอุโบสถ     เป็นศิลปะแบบนิยม ผนังเขียนด้วยลวดลายประแจจีน มีภาพอสุภกรรมฐาน […]

การเล่นพนันฟุตบอลเป็นบาปไหม วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

การเล่น พนันฟุตบอล เป็นบาปไหม วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก การเล่น พนันฟุตบอล เป็นการเล่นพนันอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเล่นพนันเป็นช่องทางหนึ่งแห่งความพินาศและความเสื่อม ทำให้ทรัพย์ที่หามาได้ย่อยยับ ช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลบอลโลกแล้ว ใครๆก็จ้องที่จะชมนัดสำคัญเพื่อที่จะเชียร์ทีมฟุตบอลโปรดของตน ท่ามกลางเทศกาลกีฬาที่สนุกสนานนี้ เบื้องหลังที่หลบซ่อนอยู่แฝงไปด้วยการเล่นอบายมุข ที่ผ่านมาเรามักได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอล มีเด็กและเยาวชนจนถึงผู้ใหญ่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะผลจากการเล่นพนันฟุตบอล ถึงแม้การเล่นพนันจะไม่ได้ผิดศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 หรือแม้ศีลของพระสงฆ์ก็ตาม แต่การเล่นพนันก็เป็นหนทางที่ทำให้ทรัพย์ที่หามานั้นพินาศไป ซึ่งก็เป็นจริง เราจะเห็นในหลายบุคคลที่เล่นการพนันแล้วเงินที่หามาจากการทำงานก็จะหมดไป มักเข้าใจว่าการเล่นพนันเพื่อหวังให้เงินเพิ่มขึ้น แต่ตามจริงแล้ว คนเราไม่ได้ดวงดีทุกวันหรือทุกครั้ง การพนันจึงเป็นการสูญเสียเงินไปโดยใช่เหตุ ซ้ำยังเป็นการผิดต่อหลักคำสอนอกุศลกรรมบถ 10  คือ “อภิชฌา” เป็นผู้ที่ละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา การเล่นพนันก็ไม่ต่างจากการที่เราละโมบอยากได้เงินของคนอื่น เพราะการเล่นพนันต้องมีคนที่เสียเงินให้แก่ผู้ที่ชนะพนัน การเล่นพนันฟุตบอลเป็นบาปทางมโนกรรม เพราะทำให้คิดละโมบอยากเอาผลตอบแทนจากการชนะพนัน  เราเห็นโทษของพนันได้จากคัมภีร์พระพุทธศาสนา เช่น ทศชาติเรื่อง “วิธุรชาดก” ปุณณกยักษ์หมายปองธิดาพญานาค พญานาคว่าถ้าเอาหัวใจของวิธุรบัณฑิตมาได้จะยกธิดาให้ ปุณณกยักษ์จึงเดินทางไปเมืองอินทรปัตถ์เพื่อหาวิธีพาวิธุรบัณฑิตมายังนาคพิภพ ปุณณกยักษ์ใช้วิธีท้าพระเจ้าธนัญชัยโกรพยราชเล่นพนัน เมื่อพระองค์แพ้ ปุณณกยักษ์จึงทูลขอวิธุรบัณฑิตเป็นรางวัลที่เล่นพนันชนะ ทำให้พระเจ้าธนัญชัยโกรพยราชต้องสูญเสียบัณฑิตอันเป็นที่รัก ผู้เป็นศรีแก่เมืองไป นี้คือโทษของการพนัน ไม่เท่านั้นเรายังพบเจอในวรรณคดีและวรรณกรรมหลายเรื่องที่ต้องสูญเสียอะไรหลายอย่างในชีวิตเพราะการพนัน เช่น พี่น้องกลุ่มปาณฑพในมหากาพย์มหาภารตะที่แพ้พนันจนเสียเมือง คติพระพุทธศาสนายังกล่าวถึงวิบากกรรมของนักพนันหลังจากสิ้นอายุขัยไปแล้ว […]

keyboard_arrow_up